Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Porządkowanie przejętych świadczeń rodzinnych (2018-03-07)

 

9 tysięcy – tyle spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych od 1 stycznia br. przejął Wojewoda Lubuski od Marszałka Województwa. Wojewoda Władysław Dajczak przedstawił aktualny stan załatwiania zaległych spraw z tego zakresu.

Od wielu miesięcy część rodzin województwa lubuskiego oczekuje na wpłatę świadczeń m.in. 500+. Decyzje o przyznaniu wspomnianych świadczeń do 31 grudnia 2017 roku wydawał Marszałek Województwa Lubuskiego w imieniu którego działał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Nastąpiły bardzo duże opóźnienia w realizacji zadania. Gminy nie wypłaciły świadczeń rodzinom, w których jedno z rodziców lub opiekunów pracuje, bądź pracowało za granicą. W szczególności tym na pomoc w wychowywaniu dzieci czyli świadczenia 500+.

1 stycznia br. zadania w tym zakresie zostały przekazane wojewodom, co zapewni lepszą organizację rozpatrywania wniosków i wpłynie na ich terminowe rozpatrywanie. Wojewodowie przejęli w całym kraju ponad 242 tysiące niezałatwionych wniosków. Według stanu na koniec 2017 roku w kraju prawie 57 % spraw nie zostało wszczętych. Wojewoda Lubuski przejął od Marszałka Województwa 8 865 niezałatwionych spraw.

– Te opóźnienia i kilka tysięcy spraw, z czego aż 6 700 nie zostało w ogóle wszczętych, to sprawa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, który przez ostatnie dwa lata zajmował się koordynacją świadczeń, a Marszałek Województwa był za to odpowiedzialny. Tylko w zeszłym roku gminy nie wypłaciły ok. 12 mln zł, ponieważ urząd nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Stąd też decyzja Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, że od 1 stycznia 2018 roku te świadczenia przeszły do zakresu obowiązku wojewodów – podkreślił Wojewoda Lubuski.

Wojewoda Władysław Dajczak zaznaczył, że służby Wojewody Lubuskiego przejęły aż 76% spraw niewszczętych. – Spośród przejętych spraw 6 723 to sprawy niewszczęte, co stanowi prawie 76% spraw  (przy średniej krajowej 57%). Co więcej 68% spośród wszystkich spraw niewszczętych przez Marszałka Województwa Lubuskiego dotyczy świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ – powiedział wojewoda, który dodał, że spośród wszystkich 5 374 przekazanych spraw dotyczących świadczenia wychowawczego 500 + w woj. lubuskim Marszałek przekazał ponad 85% spraw niewszczętych tj. ogółem 4 589.

– Temat jest bardzo ważny, bo dotyczy lubuskich rodzin. Z mocnym zdziwieniem przyjąłem ostatnią wypowiedź w mediach społecznościowych Pani Poseł Krystyny Sibińskiej, która skomentowała, że kilka tysięcy lubuskich rodzin nie otrzymuje świadczeń. Jednak przez ostatnie dwa lata pani poseł nie interesowała się tym, że świadczenia nie są wypłacane. Nie wpływała na Marszałka Województwa Lubuskiego by jego służby wykonywały właściwie swoje zadania – zaznaczył wojewoda Władysław Dajczak.

Intensywne działania podjęte przez służby wojewody mają doprowadzić do tego, ze lubuskie rodziny oczekujące na świadczenie, nareszcie je otrzymają. Uruchomiona została infolinia dla wnioskodawców, dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00 – tel. 95-71-15-278.

Wojewoda Lubuski przejął od Marszałka Województwa 8 865 niezałatwionych spraw, w tym:

  • 5.374 wnioski dotyczące koordynacji świadczeń wychowawczych 500+,
  • 1.604 wnioski dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych,
  • 1.671 sprawy dotyczące potwierdzania informacji na potrzeby instytucji zagranicznych właściwych ds. świadczeń rodzinnych,
  • 216 spraw z zakresu postępowania o nienależnie pobrane świadczenia.

Liczba decyzji wydanych w 2018 r. – według stanu na dzień 5 marca br.:

302 decyzji łącznie, w tym:

  • 233 decyzji – świadczenia wychowawcze 500+,
  •   69 decyzji – świadczenia rodzinne,
  • ponad tysiąc spraw wszczętych (uzupełnienie brakujących dokumentów, korespondencji (wychodzącej i wpływającej) z wnioskodawcami i gminami w zakresie ustalenia tzw. koordynacji oraz instytucjami właściwymi zagranicznymi).

jk, kw, WPS

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2018-03-16 09:19:20
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie