Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

PROGRAM MALUCH + 2021 – nabór ofert od 7 września 2020 r. (2020-07-30)

 

 29 lipca br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłosił konkurs ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021”.

Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

· Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;

· Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

· Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);

· Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;

· Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki.

 

W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

Harmonogram składania ofert:

moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.

moduły 2-4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

Oferty można składać w formie pisemnej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Liczy się data wpływu do urzędu.

UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu, Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,

moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2026 r.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021”.

Informacje nt. Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

PER

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 33 ]
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna 2020-07-30 12:31
Katarzyna Wojciechowska
19.26KB Klauzula informacyjna pobierz
Program Maluch + 2021 Program Maluch + 2021 2020-07-30 12:30
Katarzyna Wojciechowska
95.05KB Program Maluch + 2021 pobierz
Zał. 01a oferta konkursowa dla jst 2021.xls Zał. 01a oferta konkursowa dla jst 2021.xls 2020-07-30 12:55
Katarzyna Wojciechowska
47.5KB Zał. 01a oferta konkursowa dla jst 2021.xls pobierz
Zał. 01b oferta konkursowa dla jst 2021.xls Zał. 01b oferta konkursowa dla jst 2021.xls 2020-07-30 12:56
Katarzyna Wojciechowska
49.5KB Zał. 01b oferta konkursowa dla jst 2021.xls pobierz
Zał. 02 oferta konkursowa dla jst 2021 Zał. 02 oferta konkursowa dla jst 2021 2020-07-30 12:56
Katarzyna Wojciechowska
42.5KB Zał. 02 oferta konkursowa dla jst 2021 pobierz
Zał. 03 oferta konkursowa dla podmiotów prywatnych 2021 Zał. 03 oferta konkursowa dla podmiotów prywatnych 2021 2020-07-30 12:56
Katarzyna Wojciechowska
39.5KB Zał. 03 oferta konkursowa dla podmiotów prywatnych 2021 pobierz
Zał. 04 oferta konkursowa dla podmiotów prywatnych 2021 Zał. 04 oferta konkursowa dla podmiotów prywatnych 2021 2020-07-30 12:56
Katarzyna Wojciechowska
32.5KB Zał. 04 oferta konkursowa dla podmiotów prywatnych 2021 pobierz
Zał. 05a oferta zbiorcza wojewódzka moduł 1a 2021 Zał. 05a oferta zbiorcza wojewódzka moduł 1a 2021 2020-07-30 12:56
Katarzyna Wojciechowska
39.5KB Zał. 05a oferta zbiorcza wojewódzka moduł 1a 2021 pobierz
Zał. 05b oferta zbiorcza wojewódzka moduł 1b 2021.xls Zał. 05b oferta zbiorcza wojewódzka moduł 1b 2021.xls 2020-07-30 12:57
Katarzyna Wojciechowska
46.5KB Zał. 05b oferta zbiorcza wojewódzka moduł 1b 2021.xls pobierz
Zał. 06 oferta zbiorcza wojewódzka moduł 2 2021 Zał. 06 oferta zbiorcza wojewódzka moduł 2 2021 2020-07-30 12:57
Katarzyna Wojciechowska
38KB Zał. 06 oferta zbiorcza wojewódzka moduł 2 2021 pobierz
Zał. 07 oferta zbiorcza wojewódzka moduł 3 2021 Zał. 07 oferta zbiorcza wojewódzka moduł 3 2021 2020-07-30 12:57
Katarzyna Wojciechowska
38KB Zał. 07 oferta zbiorcza wojewódzka moduł 3 2021 pobierz
Zał. 08 oferta zbiorcza wojewódzka moduł 4 2021 Zał. 08 oferta zbiorcza wojewódzka moduł 4 2021 2020-07-30 12:57
Katarzyna Wojciechowska
29KB Zał. 08 oferta zbiorcza wojewódzka moduł 4 2021 pobierz
Zał. 09 umowa z wojewoda 2021 Zał. 09 umowa z wojewoda 2021 2020-07-30 12:57
Katarzyna Wojciechowska
25.3KB Zał. 09 umowa z wojewoda 2021 pobierz
Zał. 10 program inwestycji 2021 Zał. 10 program inwestycji 2021 2020-07-30 12:48
Katarzyna Wojciechowska
25.19KB Zał. 10 program inwestycji 2021 pobierz
Zał. 11 - m1a - oświadczenie o braku instytucji na terenie gminy 2021 Zał. 11 - m1a - oświadczenie o braku instytucji na terenie gminy 2021 2020-07-30 12:47
Katarzyna Wojciechowska
25.5KB Zał. 11 - m1a - oświadczenie o braku instytucji na terenie gminy 2021 pobierz
Zał. 12 - m2 gminy - oświadczenie o liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych  żłobkach i klubach 2021 Zał. 12 - m2 gminy - oświadczenie o liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach 2021 2020-07-30 12:47
Katarzyna Wojciechowska
34.5KB Zał. 12 - m2 gminy - oświadczenie o liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych  żłobkach i klubach 2021 pobierz
Zał. 13 - m1a - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 Zał. 13 - m1a - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 2020-07-30 12:45
Katarzyna Wojciechowska
34KB Zał. 13 - m1a - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 pobierz
Zał. 14 - m1a - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 Zał. 14 - m1a - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 2020-07-30 12:44
Katarzyna Wojciechowska
30.5KB Zał. 14 - m1a - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 pobierz
Zał. 15 - m1b - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 Zał. 15 - m1b - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 2020-07-30 12:43
Katarzyna Wojciechowska
34KB Zał. 15 - m1b - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 pobierz
Zał. 16 - m1b - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 Zał. 16 - m1b - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 2020-07-30 12:42
Katarzyna Wojciechowska
30.5KB Zał. 16 - m1b - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 pobierz
Zał. 17 - m2 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021.doc Zał. 17 - m2 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021.doc 2020-07-30 12:42
Katarzyna Wojciechowska
32KB Zał. 17 - m2 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021.doc pobierz
Zał. 18 - m2 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 Zał. 18 - m2 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 2020-07-30 12:41
Katarzyna Wojciechowska
30.5KB Zał. 18 - m2 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 pobierz
Zał. 19 - m3 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 Zał. 19 - m3 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 2020-07-30 12:38
Katarzyna Wojciechowska
32.5KB Zał. 19 - m3 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 pobierz
Zał. 20 - m3 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 Zał. 20 - m3 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 2020-07-30 12:38
Katarzyna Wojciechowska
30.5KB Zał. 20 - m3 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 pobierz
Zał. 21 - m4 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 Zał. 21 - m4 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 2020-07-30 12:37
Katarzyna Wojciechowska
31.5KB Zał. 21 - m4 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 2021 pobierz
Zał. 22 - m4 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 Zał. 22 - m4 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 2020-07-30 12:36
Katarzyna Wojciechowska
30.5KB Zał. 22 - m4 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 2021 pobierz
Zał. 23 - m1 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021 Zał. 23 - m1 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021 2020-07-30 12:35
Katarzyna Wojciechowska
18.35KB Zał. 23 - m1 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021 pobierz
Zał. 24 - m2 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021 Zał. 24 - m2 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021 2020-07-30 12:39
Katarzyna Wojciechowska
18.39KB Zał. 24 - m2 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021 pobierz
Zał. 25 - m3 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021 Zał. 25 - m3 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021 2020-07-30 12:34
Katarzyna Wojciechowska
18.24KB Zał. 25 - m3 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021 pobierz
Zał. 26 - m4 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021.docx Zał. 26 - m4 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021.docx 2020-07-30 12:33
Katarzyna Wojciechowska
18.28KB Zał. 26 - m4 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku 2021.docx pobierz
Zał. 27 zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców (moduł 3 i 4) 2021 Zał. 27 zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców (moduł 3 i 4) 2021 2020-07-30 12:32
Katarzyna Wojciechowska
212.49KB Zał. 27 zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców (moduł 3 i 4) 2021 pobierz
Zał. 28 oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO 2021 Zał. 28 oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO 2021 2020-07-30 12:32
Katarzyna Wojciechowska
29KB Zał. 28 oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO 2021 pobierz
Zał. 29 sprawozdanie MALUCH+ 2021 v 2 Zał. 29 sprawozdanie MALUCH+ 2021 v 2 2020-07-30 12:31
Katarzyna Wojciechowska
37.56KB Zał. 29 sprawozdanie MALUCH+ 2021 v 2 pobierz

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Wojciechowska 2020-07-30 12:29:14
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie