Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Ogłoszenie środków na drogi lokalne (2019-07-17)

Wojewoda Lubuski przemawia w czasie briefingu, obok dyrektor Wydziału Infrastruktury LUW
 

Wojewoda Władysław Dajczak przekazał informacje o ustalonym limicie wydatków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 r. Dla województwa lubuskiego wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych wynosi 82 633 256,17 zł.

15 lipca br. ustalony został limit wydatków w ramach Funduszu na rok 2020 r. dla każdego z województw. Dla województwa lubuskiego wysokość środków przeznaczonych na dofinasowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych wynosi 82 633 256,17 zł. W tym limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie nie może przekroczyć w każdym kolejnym roku (w 2021 roku i latach następnych), kwoty 33 613 527,93 zł.

– Podczas moich spotkań w samorządach i z mieszkańcami temat infrastruktury drogowej przewija się jako podstawowy i społecznie oczekiwany. Warto dodać, że od 2016 roku, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę w kraju, do województw lubuskiego trafiło prawie 180 mln zł. Z tych pieniędzy wykonaliśmy ponad 200 km dróg realizując 151 zadań w wymiarze powiatowym i gminnym – podkreślił wojewoda Władysław Dajczak.

Ogłoszenie naboru

  • Nabór wniosków na 2020 rok w ramach Funduszu został ogłoszony 17 lipca br. wnioski będzie można składać w terminie 30 dni od ogłoszenia.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz  zadań gminnych w województwie lubuskim wynosi 82 633 256,17 zł, do równego podziału na gminy i powiaty.

Komisja dokona oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Zakres dofinansowania

Dofinansowaniem mogą być objęte:

- budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych („zadania powiatowe”),

- budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych („zadania gminne”).

Poziom dofinansowania wyniesie od 50% do 80% wartości wydatków kwalifikowalnych, dla zadań powiatowych i gminnych w zależności od dochodów własnych danej jednostki samorządu terytorialnego. Nie więcej jednak niż 30 mln zł dla zadania powiatowego lub gminnego.

Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie zadania. Dopuszcza się realizowanie zadań w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w takim przypadku wniosek o dofinasowanie zadania przygotowywany jest w oparciu o sporządzony przez jednostkę program funkcjonalno-użytkowy.

Więcej infirmacji o ogłoszonym naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

jk, IB

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Wojciechowska 2019-08-05 08:17:35
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie