Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Mija 25 lat od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie (2016-06-03)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wziął udział w jubileuszowym posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, która odbyło się w Poczdamie. Okazją jest 25-lecie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej oraz 25-lecie podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Uczestników posiedzenia powitali Koordynator Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej, Premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke oraz Koordynator ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej Jakub Skiba.

Jubileuszowy charakter obrad był okazją do oceny rezultatów pracy komisji oraz podkreślenia jej szczególnego wkładu w kształtowanie pełnej zaufania współpracy i przyjaznych stosunków między Polską a Niemcami na przestrzeni 25 lat.

Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi towarzyszyła Agnieszka Świątek, Dyrektor Wydziału Programów Europejskich i Rządowych w LUW. W posiedzeniu wzięła udział także Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, która jest Wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej.

Zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej

Przed południem odbyły się wystąpienia Współprzewodniczących Komisji Międzyrządowej Joachima Bleickera, Ambasadora, Pełnomocnika ds. relacji z państwami członkowskimi UE oraz współpracy transgranicznej i regionalnej, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Anny Tulej, Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważnymi tematami poruszonymi w trakcie obrad były: rozwój transgranicznych połączeń kolejowych, dążenie do podpisania porozumień o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, migracja i integracja, regionalne strategie energetyczne, prezentacja Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, nauczanie języka sąsiada oraz kształcenie zawodowe. Ponadto w trakcie rozmów zwrócono uwagę na dobrą współpracę archiwów na pograniczu polsko-niemieckim.

Zaprezentowano także inicjatywy współpracy transgranicznej, takie jak: Polsko-Niemiecki Projekt: Szkolny Podręcznik do Nauczania Historii, Współpraca archiwów krajowych i państwowych w regionie przygranicznym oraz 25-lecie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej utworzona została w 1991 roku przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec na mocy postanowień „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Zadaniem Komisji jest koordynacja i określanie kierunków polsko-niemieckiej współpracy, a także wypracowywanie stosownych zaleceń na konsultacje międzyrządowe.

Współprzewodniczącymi komisji są: Anna Tulej, Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP oraz Joachim Bleicker, Pełnomocnik ds. Stosunków Zewnętrznych Unii Europejskiej oraz Relacji z Państwami Członkowskimi UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN.

W skład Komisji Międzyrządowej wchodzą:

Komitet ds. Współpracy Przygranicznej, który spełnia funkcję informacyjną, inicjującą i koordynującą w zakresie współpracy, zarówno gospodarczej, jak i stosunków międzyludzkich; zajmuje się m.in. sprawami przejść granicznych, współpracą komunalną gmin, ochroną środowiska itp. Współprzewodniczący: Marek Subocz, Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Anne Quart, Sekretarz Stanu ds. Europejskich i Ochrony Konsumentów w Ministerstwie Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Brandenburgii.

Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej ma na celu wspieranie współpracy miast, szkolenie kadr, wspieranie działalności fundacji niemieckich w Polsce oraz ochrona zabytków. Współprzewodniczący: Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Thorsten Klute, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Nadrenii Północnej-Westfalii.

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej przekształcony z Polsko-Niemieckiej Komisji Gospodarki Przestrzennej i włączony w skład KM w 1999 r., koncentruje się na inicjatywach i projektach dotyczących rozwoju przestrzennego i infrastrukturalnego obszaru pogranicza). Współprzewodniczący: Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz z Ministerstwa Rozwoju oraz dr Katharina Erdmenger z Federalnego Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

Komitet ds. Edukacji powołany został podczas posiedzenia KM w Schwerinie we wrześniu 2010 r. Jego zadaniem jest wypracowywanie rozwiązań na rzecz poprawy warunków współpracy stron w dziedzinie edukacji, jak również w obszarze współpracy i wymiany młodzieży. Współprzewodniczący:  Marzenna Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej RP oraz Sebastian Schröder, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Kultury Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami

Podpisany został w 1991 r. w Bonn przez Premiera Polski Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz Kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Dokument regulował stosunki zjednoczonych Niemiec z Polską na zasadach trwałego pokoju i bezpieczeństwa, dobrosąsiedzkiej współpracy. W traktacie określono zasady wzajemnych stosunków Polski i Niemiec. Za nadrzędny cel uznano zachowanie i umocnienie pokoju. Strony zobowiązały się: postępować zgodnie z prawem międzynarodowym, zwłaszcza z Kartą Narodów Zjednoczonych, realizować prawa i obowiązki, zgodnie ze standardami międzynarodowymi dotyczącymi mniejszości narodowych, intensyfikować i rozbudowywać wymianę kulturalną, zwłaszcza rozwijać kontakty i ścisłą współpracę młodzieży polskiej i niemieckiej.

Wydział Programów Europejskich i Rządowych, eg

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Jubileuszowe posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Autor aś, mo
Jubileuszowe posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
Autor aś, mo
Jubileuszowe posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
Autor aś, mo
Jubileuszowe posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
Autor aś, mo
Jubileuszowe posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
Autor aś, mo
Jubileuszowe posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
Autor aś, mo
Jubileuszowe posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
Autor aś, mo
Jubileuszowe posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Eliza Juszczak 2016-06-27 07:52:49
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie