Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Lubuscy pacjenci są bezpieczni (2019-05-09)

Wojewoda Lubuski wspólnie z dyrektor zdrowia LUW w czasie briefingu
 

- Jest to działanie czysto polityczne, nastawione na uderzenie w Rząd – podsumował doniesienia o zagrożeniu dla pacjentów Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.  Podczas briefingu przedstawił również fakty w sprawie wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach szpitalnych.

- Poprosiliśmy o takie spotkanie, ponieważ od kilku dni obserwujemy pojawiające się w mediach informacje na temat zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, w związku z likwidacją łóżek w szpitalach. Obwiniane jest o to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r., które wprowadza m.in. normy zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach szpitalnych – mówił wojewoda.

Wprowadzenie nowych norm zatrudnienia personelu medycznego (w szczególności pielęgniarek i położnych) na oddziałach szpitalnym ma na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i kadry medycznej. Jeśli dyrektorzy/prezesi będą kierowali się zasadami racjonalnej likwidacji niewykorzystywanych łóżek nie zachodzi obawa ograniczenia dostępności do świadczeń, gdy w wielu oddziałach są one wykorzystane poniżej obłożenia rekomendowanego w mapach potrzeb zdrowotnych.

- Jest to działanie czysto polityczne, nastawione na uderzenie w Rząd. Chcę powiedzieć, że monitorujemy sytuację w szpitalach wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia w Zielonej Górze i konsultantami wojewódzkimi. Wszystko sprowadza się do właściwego zarządzania szpitalami i wykorzystywania przeznaczonych na nie środków. Warto dodać, że w tym roku na ryczałty dla lubuskich szpitali zostanie przeznaczone o 20 mln zł więcej niż w roku poprzednim – podkreślił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190), wojewoda, jako organ rejestrowy, nie ma podstawy do odmowy wpisu zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dotyczących zmniejszenia liczby łóżek w oddziałach szpitalnych.

Jednakże, w ramach swoich kompetencji, wojewoda na bieżąco analizuje sytuację w ochronie zdrowia i ewentualne zagrożenia ograniczenia dostępności. Podejmuje działania, na które pozwala obecny system prawny, np. zwraca się o wyjaśnienia do podmiotów leczniczych, pozyskuje opinie konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia. Na bieżąco informuje też Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o wszelkich zmianach dotyczących zmniejszenia liczby łóżek.

Od stycznia 2019r do dnia dzisiejszego szpitale w woj. lubuskim, będące w „sieci szpitali”  zmniejszyły łącznie oddziały szpitalne o 204 łóżka, co stanowi 4,75 % ogólnej liczby łóżek szpitali w sieci.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2018.poz.2012) wprowadzające m.in.

  • normy zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach szpitalnych
  • ogłoszenie w Dz.U. z dnia 19 października 2018 r.
  • rozporządzenie obowiązuje od 01.01.2019r.
  • szpitale udzielające świadczeń dla dzieci są obowiązane dostosować się do norm do dnia 30 czerwca 2019 r.
  • szpitale są zobowiązane dostosować się w zakresie zapewnienia równoważnika co najmniej 2 etatów pielęgniarek lub położnych o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

 kw

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2019-05-16 14:27:42
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie