Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Debata o sytuacji demograficznej w Lubuskiem (2017-05-19)

W Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja dotycząca sytuacji demograficznej województwa lubuskiego. W debacie udział wzięła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska.

Zmiany struktury demograficznej społeczeństwa są jednym z kluczowych czynników wpływających na społeczno–gospodarczy rozwój kraju, w tym również województwa lubuskiego. Konferencja pt.: „Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej” została zorganizowana pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez Wojewodę Lubuskiego, Rządową Radę Ludnościową oraz Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

W debacie udział wzięli m.in. Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski, Prezes GUS, grono profesorskie, przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, w tym wicemarszałek woj. lubuskiego, prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele instytucji lokalnych i regionalnych pomocy społecznej i rynku pracy.

Podczas konferencji prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz podkreśliła, że od lat nasze województwo boryka się z niżem demograficznym – w końcu 2016 r. ludność województwa lubuskiego liczyła 1017,4 tys. osób, tj. o 699 osób mniej niż w roku 2015. Rok 2016 był czwartym z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności w regionie.

Województwo lubuskie, podobnie jak w większości województw w Polsce, ma do czynienia z bardzo niską liczbą urodzeń. Jednak według danych GUS w 2016 roku po raz pierwszy od 2010 r. w województwie odnotowano wzrost liczby urodzeń żywych w ujęciu rocznym o 314. Monitoring Wydziału Polityki Społecznej LUW podaje, że w lubuskich szpitalach rodzi się więcej dzieci. W roku 2016 urodziło się o 90 dzieci więcej, niż w roku 2015, a już w I kwartale br. o 128 więcej w porównaniu do I kwartału 2016r.  

Uczestnicy konferencji przedstawili, że  zjawiskiem demograficznym, które z coraz większą intensywnością będzie obserwowane zarówno w województwie lubuskim jak i w obrębie całego kraju, jest dynamiczne starzenie się społeczeństwa. W województwie lubuskim w roku 2016 udział osób w wieku 65 lat i więcej w populacji wyniósł 15,5%, a przewiduje się, że w perspektywie do 2050 roku udział tej grupy wiekowej w populacji osiągnie 32,95%. Sytuacja ta jest już dzisiaj ogromnym wyzwaniem zarówno dla administracji rządowej jak i samorządowej odpowiadającej za realizację szeroko rozumianej polityki społecznej.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podkreślił, że priorytetem obecnego rządu jest wzmocnienie roli rodziny. Wprowadzono m.in. Program 500 +, którego celem jest przede wszystkim ułatwienie decyzji o posiadaniu potomstwa poprzez m.in. poprawę finansów i warunków bytowych polskich rodzin.

  • W końcu 2016 r. ludność województwa lubuskiego liczyła 1017,4 tys. osób, tj. o 699 osób mniej niż rok wcześniej. Rok 2016 był czwartym z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności w regionie.
  • Prognozowane przez GUS zmiany liczby ludności wskazują, że w województwie lubuskim ubytek populacji (podobnie jak w pozostałych województwach) będzie się pogłębiał i w 2050 r. ludność województwa wyniesie 878,6 tys., tj. o 13,6% mniej niż w 2016 r.
  • Głównym czynnikiem sprawczym spadku zaludnienia województwa jest ujemne saldo migracji (obserwowane nieprzerwanie od momentu powstania województwa) spotęgowane ujemnym przyrostem naturalnym obserwowanym w 2013 r. oraz
    w ostatnich dwóch latach.

 

PS, jk

Powiązana galeria zdjęć:

  • Wszystkie galerie:

Debata o sytuacji demograficznej w Lubuskiem

jk
Debata o sytuacji demograficznej w Lubuskiem
mo
Debata o sytuacji demograficznej w Lubuskiem
mo
Debata o sytuacji demograficznej w Lubuskiem

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2017-05-25 15:46:05
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie