Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

MALUCH edycja 2017

W dniu 21 listopada 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad  dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.

W ramach konkursu Ministerstwo przeznaczyło na realizację zadania kwotę 151 mln zł.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program "Maluch plus " realizowany jest w 2017 r w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;
 • Moduł 2
  - dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;
  - dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 roku.

Termin składania ofert na poszczególne moduły przedstawia się następująco:

 • moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.
 • moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.
 • moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.
 • moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, stanowiących załączniki do Programu (odpowiednio do modułu) w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty w formie papierowej należy nadesłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017” na adres: Wydziału Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. lub złożyć osobiście w kancelarii LUW.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, należy przesłać na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. dla wszystkich modułów:

 • dla modułu 1 – podział dotacji na gminy;
 • dla modułu 2 – podział dotacji zbiorczo dla województw,
 • dla modułu 3 – podział dotacji zbiorczo dla województw,
 • dla modułu 4 – podział dotacji według gmin.

Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dotacji do tworzenia miejsc - 5 lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem. 

Osoby do kontaktu:

 • Joanna Wysocka - tel. (95) 71 15 370;
 • Anna Michałuszko - tel. (95) 71 15 323.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/ogloszenie-o-konkursie/

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Program Maluch - edycja 2017 [ 47 ]
Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 1) Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 1) 2016-11-24 08:48
Jacek Włodarczak
37.5KB Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 1) pobierz
Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 3 i 4) Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 3 i 4) 2016-11-24 08:48
Jacek Włodarczak
37.5KB Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 3 i 4) pobierz
Kalkulacja kosztów - moduł 1 Kalkulacja kosztów - moduł 1 2017-01-30 07:42
Jacek Włodarczak
45KB Kalkulacja kosztów - moduł 1 pobierz
Kalkulacja kosztów - moduł 2 dla gmin Kalkulacja kosztów - moduł 2 dla gmin 2017-01-30 07:43
Jacek Włodarczak
44KB Kalkulacja kosztów - moduł 2 dla gmin pobierz
Kalkulacja kosztów - moduł 2 dla podmiotów niegminnych Kalkulacja kosztów - moduł 2 dla podmiotów niegminnych 2017-01-30 07:44
Jacek Włodarczak
43.5KB Kalkulacja kosztów - moduł 2 dla podmiotów niegminnych pobierz
Kalkulacja kosztów - moduł 4 Kalkulacja kosztów - moduł 4 2017-01-30 07:44
Jacek Włodarczak
56KB Kalkulacja kosztów - moduł 4 pobierz
Kwalifikowalność podatku VAT Kwalifikowalność podatku VAT 2017-01-30 07:45
Jacek Włodarczak
25.5KB Kwalifikowalność podatku VAT pobierz
MALUCH 2017 - Załącznik 1 MALUCH 2017 - Załącznik 1 2016-11-24 08:25
Jacek Włodarczak
115.5KB MALUCH 2017 - Załącznik 1 pobierz
MALUCH 2017 - Załącznik 10 Wzór informacji MALUCH 2017 - Załącznik 10 Wzór informacji 2016-11-25 08:12
Jacek Włodarczak
802.14KB MALUCH 2017 - Załącznik 10 Wzór informacji pobierz
MALUCH 2017 - Załącznik 10 Wzór informacji MALUCH 2017 - Załącznik 10 Wzór informacji 2016-11-25 08:13
Jacek Włodarczak
838.56KB MALUCH 2017 - Załącznik 10 Wzór informacji pobierz
MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo pion MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo pion 2016-11-25 08:13
Jacek Włodarczak
412.01KB MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo pion pobierz
MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo pion MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo pion 2016-11-25 08:14
Jacek Włodarczak
224.72KB MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo pion pobierz
MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo poziom MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo poziom 2016-11-25 08:13
Jacek Włodarczak
386.62KB MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo poziom pobierz
MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo poziom MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo poziom 2016-11-25 08:14
Jacek Włodarczak
136.11KB MALUCH 2017 - Załącznik 11 Logo poziom pobierz
MALUCH 2017 - Załącznik 2a MALUCH 2017 - Załącznik 2a 2016-11-24 08:26
Jacek Włodarczak
111.5KB MALUCH 2017 - Załącznik 2a pobierz
MALUCH 2017 - Załącznik 2b MALUCH 2017 - Załącznik 2b 2016-11-24 08:26
Jacek Włodarczak
117KB MALUCH 2017 - Załącznik 2b pobierz
MALUCH 2017 - Załącznik 3 MALUCH 2017 - Załącznik 3 2016-11-24 08:28
Jacek Włodarczak
119KB MALUCH 2017 - Załącznik 3 pobierz
MALUCH 2017 - Załącznik 4 MALUCH 2017 - Załącznik 4 2016-11-24 08:29
Jacek Włodarczak
119.5KB MALUCH 2017 - Załącznik 4 pobierz
Maluch umowa moduł 1 Maluch umowa moduł 1 2017-02-21 09:03
Jacek Włodarczak
222.15KB Maluch umowa moduł 1 pobierz
Maluch umowa moduł 2 gminy Maluch umowa moduł 2 gminy 2017-02-21 09:04
Jacek Włodarczak
211.04KB Maluch umowa moduł 2 gminy pobierz
Maluch umowa moduł 2b podmioty niegminne Maluch umowa moduł 2b podmioty niegminne 2017-02-21 09:05
Jacek Włodarczak
229.03KB Maluch umowa moduł 2b podmioty niegminne pobierz
Maluch umowa moduł 4 Maluch umowa moduł 4 2017-02-21 09:06
Jacek Włodarczak
226.41KB Maluch umowa moduł 4 pobierz
Oświadczenie dot. wysokości opłat za pobyt dziecka w instytucji opieki - podmioty niegminne Oświadczenie dot. wysokości opłat za pobyt dziecka w instytucji opieki - podmioty niegminne 2017-02-03 14:18
Jacek Włodarczak
27.5KB Oświadczenie dot. wysokości opłat za pobyt dziecka w instytucji opieki - podmioty niegminne pobierz
Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 1 Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 1 2017-01-30 07:46
Jacek Włodarczak
33.5KB Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 1 pobierz
Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 2a Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 2a 2017-01-30 07:46
Jacek Włodarczak
33KB Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 2a pobierz
Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 2b Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 2b 2017-01-30 07:47
Jacek Włodarczak
31KB Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 2b pobierz
Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 4 Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 4 2017-01-30 07:47
Jacek Włodarczak
29KB Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 4 pobierz
Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 1) Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 1) 2016-12-02 13:48
Jacek Włodarczak
65.5KB Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 1) pobierz
Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 3 i 4) Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 3 i 4) 2016-12-02 13:48
Jacek Włodarczak
65.5KB Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2017 (moduł 3 i 4) pobierz
Program MALUCH 2017 Program MALUCH 2017 2016-11-24 08:23
Jacek Włodarczak
481.49KB Program MALUCH 2017 pobierz
Wykaz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia w ramach modułu 1 i 4 Wykaz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia w ramach modułu 1 i 4 2017-01-04 10:31
Jacek Włodarczak
11.55KB Wykaz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia w ramach modułu 1 i 4 pobierz
wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 1 wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 1 2017-02-03 13:17
Jacek Włodarczak
53.59KB wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 1 pobierz
wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 2 wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 2 2017-02-03 13:17
Jacek Włodarczak
64.36KB wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 2 pobierz
wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 4 wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 4 2017-02-03 13:18
Jacek Włodarczak
54.46KB wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 4 pobierz
WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 1 WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 1 2017-04-25 08:18
Jacek Włodarczak
71KB WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 1 pobierz
WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 2 - dla gmin WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 2 - dla gmin 2017-04-25 08:18
Jacek Włodarczak
69KB WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 2 - dla gmin pobierz
WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 2 - dla podmiotów niegminnych WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 2 - dla podmiotów niegminnych 2017-04-25 08:19
Jacek Włodarczak
76.5KB WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 2 - dla podmiotów niegminnych pobierz
WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 4 WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 4 2017-04-25 08:19
Jacek Włodarczak
95KB WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 4 pobierz
WZÓR zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 - moduł 1 WZÓR zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 - moduł 1 2017-04-25 08:17
Jacek Włodarczak
12.98KB WZÓR zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 - moduł 1 pobierz
WZÓR zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 - moduł 4 WZÓR zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 - moduł 4 2017-04-25 08:17
Jacek Włodarczak
12.73KB WZÓR zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 - moduł 4 pobierz
WZÓR zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 2 - dla gmin WZÓR zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 2 - dla gmin 2017-04-25 08:17
Jacek Włodarczak
10.32KB WZÓR zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch plus 2017 moduł 2 - dla gmin pobierz
Załącznik 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 1 Załącznik 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 1 2018-01-05 09:01
Jacek Włodarczak
141.5KB Załącznik 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 1 pobierz
Załącznik 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2 gminy Załącznik 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2 gminy 2018-01-05 09:02
Jacek Włodarczak
79KB Załącznik 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2 gminy pobierz
Załącznik 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2 podmioty niegminne Załącznik 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2 podmioty niegminne 2018-01-05 09:03
Jacek Włodarczak
125KB Załącznik 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2 podmioty niegminne pobierz
Załącznik 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 4 Załącznik 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 4 2018-01-09 14:34
Jacek Włodarczak
143.5KB Załącznik 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 4 pobierz
Załącznik 4 do Umowy -Sprawozdanie z trwałości projektu Moduł 1 Załącznik 4 do Umowy -Sprawozdanie z trwałości projektu Moduł 1 2018-01-05 09:03
Jacek Włodarczak
44KB Załącznik 4 do Umowy -Sprawozdanie z trwałości projektu Moduł 1 pobierz
Załącznik 4 do Umowy -Sprawozdanie z trwałości projektu Moduł 4 Załącznik 4 do Umowy -Sprawozdanie z trwałości projektu Moduł 4 2018-01-05 09:04
Jacek Włodarczak
45KB Załącznik 4 do Umowy -Sprawozdanie z trwałości projektu Moduł 4 pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jacek Włodarczak 2016-11-22 09:36
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie