Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powiaty - rozmowy o zdrowiu

W trosce o zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa lubuskiego, Wojewoda Lubuski podjął działania zmierzające do dokonania oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie lubuskim na poziomie powiatów (w miarę możliwości na poziomie gmin).

Na podstawie opracowanej w sierpniu 2013 przez Wydział Zdrowia  „Diagnozy dla województwa lubuskiego ...” dotyczącej sytuacji demograficzno – epidemiologicznej, stanu i potrzeb infrastrukturalnych ochrony zdrowia, stanu i potrzeb w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji stwierdzono zróżnicowanie dostępności do świadczeń i nierówności w zdrowiu na poziomie województwa, a tym samym konieczność przeprowadzenia pogłębianej analizy sytuacji w ochronie zdrowia województwa lubuskiego na poziomie lokalnym, tj.  powiatów i gmin.

Główne przyczyny nierówności w zdrowiu stanowią czynniki społeczno – ekonomiczne i środowiskowe oraz ograniczenia w dostępie do świadczeń zdrowotnych.  Występują one w szczególności w odniesieniu do:

 • miejsca zamieszkania – zróżnicowanie międzywojewódzkie (niższa niż średnio w kraju i Unii Europejskiej przeciętna długość życia - Lubuszanki zamieszkałe na wsi żyją najkrócej w kraju), w poszczególnych powiatach duże zróżnicowanie umieralności i chorobowości oraz dostępności do świadczeń,
 • płci – mężczyźni umierają częściej (szczególnie w przypadku zewnętrznych przyczyn zgonów) i żyją krócej niż kobiety,
 • wieku – inna specyfika chorób i przyczyn zgonów u dzieci i osób starszych oraz występujące zróżnicowanie stanu zdrowia osób w tym samym wieku,
 • zróżnicowania społeczno – ekonomicznego (styl życia, świadomość zachowań prozdrowotnych, zamożność, wykształcenie).

W marcu i kwietniu br. odbędzie się cykl spotkań w poszczególnych powiatach według ustalonego harmonogramu z udziałem przedstawicieli Wojewody Lubuskiego, Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, inspekcji sanitarnej, straży pożarnej, inspekcji nadzoru budowlanego, świadczeniodawców oraz gospodarzami powiatów i gmin.

W trakcie spotkań omówione zostaną :

 • główne zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia, sytuacja demograficzno - epidemiologiczna, główne problemy zdrowotne, realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego Narodowego Programu Zdrowia oraz stan organizacji i infrastruktury opieki zdrowotnej na terenie powiatu;
 • stan obiektów ochrony zdrowia – analiza potrzeb i priorytetów (spełnianie wymagań sanitarnych, budowlanych, przeciwpożarowych);
 • stan zabezpieczenia opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem dostępności terytorialnej i czasowej do świadczeń zdrowotnych oraz finansowanych przez NFZ profilaktycznych programów  zdrowotnych i promocji zdrowia;
 • potrzeby i możliwości w zakresie ochrony zdrowia na terenie powiatu.

Rozmowom towarzyszyć będą punkty konsultacyjne na rzecz promowania profilaktyki  zdrowotnej.

Spotkania będą sprzyjały aktywizacji, usprawnieniu i zintegrowaniu działań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym oraz służb publicznych do wspólnego działania w obszarze ochrony zdrowia.

W wyniku spotkań w powiatach Wydział Zdrowia LUW, we współpracy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, przygotuje materiały i analizy, które zostaną wykorzystane do:

 • procesu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • oceny potrzeb i możliwości ubiegania się o środki unijne w obszarze ochrony zdrowia, istotnej w  nowej perspektywie finansowej 2014-2020,
 • tworzenia lokalnych, regionalnych i krajowych dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia.
 • opracowania Raportu o Stanie i Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Relacje ze spotkań w powiatach:

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 09:48
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie