Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powiat zielonogórski i żagański

O zdrowiu przy okrągłym stole – trwają rozmowy w powiatach (2014-03-07)

Potrzebna jest szczegółowa analiza funkcjonowania lokalnych systemów ochrony zdrowia. To wniosek po dwóch, spośród 14 planowanych, spotkań w powiatach z przedstawicielami służby ochrony zdrowia i samorządu. W trosce o zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa Wojewoda Lubuski podjął działania zmierzające do dokonania oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na poziomie powiatów i gmin.

We wtorek, 4 marca w Sulechowie i w czwartek, 6 marca 2014 r. w Żaganiu odbyły się pierwsze spośród 14 planowanych spotkań, poświęcone podsumowaniu funkcjonowania lokalnych systemów ochrony zdrowia.

Różne spojrzenia i oczekiwania

W trakcie spotkań omówiono sytuację demograficzno – epidemiologiczną powiatów zielonogórskiego i żagańskiego na tle 15 lat istnienia województwa lubuskiego oraz główne problemy zdrowotne mieszkańców tych powiatów i infrastruktury opieki zdrowotnej, także w perspektywie kolejnych lat. Inspekcje sanitarne, nadzoru budowlanego oraz straż pożarna omówiły m.in. wyniki kontroli przeprowadzonych w podmiotach leczniczych i zakres niezbędnych prac i inwestycji.

Już pierwsze spotkania pokazały różne spojrzenia i oczekiwania przedstawicieli poszczególnych środowisk: świadczeniodawców, pacjentów, lekarzy, pielęgniarki i samorządowców. Potwierdziły potrzebę dokonywania pogłębionej analizy na poziomie lokalnym i przedstawienia jej wyników samorządom, których ustawowym zadaniem jest podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa. Podzielono się uwagami, które powinny być podstawą do planowania i dostosowywania systemu ochrony zdrowia do zmieniających się trendów demograficzno – epidemiologicznych i zagrożeń.

Uwagi te pokrywają się z wnioskami ujętymi w opracowanej przez Wojewodę Lubuskiego w ubiegłym roku „Diagnozie dla województwa lubuskiego…” oraz zasygnalizowanymi wcześniej w międzynarodowym projekcie „Equity Action” (Równość w zdrowiu), w którym jako województwo uczestniczyliśmy w 2013 roku.

Zróżnicowanie w powiatach

Szczególnie podkreślano duże zróżnicowanie między powiatami i występujące nierówności w zdrowiu (m.in. pod względem sytuacji społeczno – ekonomicznej, zachorowań, zgonów czy dostępu do świadczeń zdrowotnych), których niwelowaniem w dużej mierze powinny zająć się samorządy lokalne.

Wskaźnik umieralności mieszkańców powiatu zielonogórskiego jest jednym z niższych w województwie lubuskim, jednak to mieszkańcy powiatu zielonogórskiego częściej niż w pozostałych rejonach województwa umierają z powodu przyczyn zewnętrznych (są to m.in. wypadki komunikacyjne, urazy, ukąszenia, zatrucia, samobójstwa). Ma to odzwierciedlenie również w jednym z najwyższych w województwie wskaźników rannych i zabitych w wypadkach drogowych (27,3 zabitych oraz 145,5 rannych na 100 wypadków drogowych).

Powiat zielonogórski wyróżnia się także najniższym odsetkiem dzieci i młodzieży poddanych profilaktycznym badaniom lekarskim – w 2012 roku zbadano zaledwie 64,5% dzieci i młodzieży.

Powiat żagański natomiast jest jednym z powiatów o najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Charakteryzuje się niemalże zerowym przyrostem naturalnym przy jednoczesnym najwyższym w województwie wskaźnikiem zgonów (10,01 zgonów/1 tys. ludności).

W trakcie spotkań omówiono także zakres zadań samorządów terytorialnych w obszarze ochrony zdrowia oraz poziom realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), a także z niepokojem odnotowano niski poziom uczestnictwa kobiet w profilaktycznych programach nowotworowych finansowanych przez NFZ.

Powiat zielonogórski w 2012 r. zrealizował 4/15 celów operacyjnych NPZ, natomiast zielonogórskie gminy realizowały od 5-14 celów. Powiat żagański zrealizował 10/15 celów NPZ, natomiast gminy od 1-13 celów. Oba powiaty i żadna z gmin nie realizowały celu operacyjnego 13, tj.: Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta.

Usiądźmy przy okrągłym stole

Finalna polemika uczestników potwierdziła konieczność kontynuowania tego typu spotkań na poziomie lokalnym. W dyskusję zaangażowali się zarówno przedstawiciele środowiska medycznego, jak również lokalni włodarze samorządowi.

W Sulechowie uczestnicy spotkania jednogłośnie podnosili problem nadmiernego obciążenia podstawowej opieki zdrowotnej na poziomie gmin spowodowanego niedostateczną liczbą lekarzy rodzinnych. Ponadto podkreślali konieczność wzmożenia działań profilaktycznych ukierunkowanych w szczególności na dzieci i mieszkanki wsi.

W Żaganiu, podczas rozmów z udziałem wicewojewody Jana Świrepo, zwrócono szczególną uwagę na konieczność nawiązania współpracy pomiędzy funkcjonującymi w powiecie szpitalami, tak aby zapewniały one kompleksowość świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu. Cenną inicjatywą wniesioną przez Annę Michalczuk, Starostę Powiatu Żagańskiego była propozycja zorganizowania na poziomie lokalnym tzw. spotkania o zdrowiu przy okrągłym stole, do którego usiedliby przede wszystkim dyrektorzy szpitali z terenu powiatu, lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Spotkaniom towarzyszyły wizyty przedstawicieli Wydziału Zdrowia LUW w szpitalach w Sulechowie, Szprotawie i Żaganiu oraz punkty konsultacyjne na rzecz promowania profilaktyki zdrowotnej wojewódzkich ośrodków koordynacyjnych i inspekcji sanitarnej.

Kolejnym powiatem, do którego dotrą przedstawiciele Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha, będzie 12 marca powiat wschowski.

Do pobrania:

Powiat zielonogórski w pigułce - pobierz plik w formacie PDF.

Powiat żagański w pigułce - pobierz plik w formacie PDF.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 09:48
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie