Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Kary za nieterminowe zgłaszanie zmian w Rejestrze

Kary za nieterminowe zgłaszanie zmian w Rejestrze

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przypomina, że:

  • Podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany jest zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w formie odpowiedniego wniosku o wpis zmian w terminie 14 dni od dnia ich powstania pod rygorem sankcji – art.107 ustawy o działalności leczniczej. Niedotrzymywanie w/w terminu, może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, pod rygorem natychmiastowej wykonalności. 
  • W przypadku czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo, w zakresie jednej lub kilku jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, bez zachowania trybu określonego w art. 34 ustawy o działalności leczniczej, wojewoda nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, na kierownika tego podmiotu karę pieniężną w wysokości do trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nałożono karę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U.2016r. poz.1638 ze zm.)

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą: www.rpwdl.csioz.gov.pl

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Zabiszak 2017-01-13 13:28
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie