Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powierzanie przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Wojewoda powierza przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania tych umów dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera umowy, na  rejony operacyjne, na podstawie planu oraz w ramach środków przewidzianych w  budżecie państwa, w części, której dysponentem jest wojewoda, ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Środki na finansowanie umów, wojewoda przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia w formie dotacji celowej w trybie i na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych w celu zapewnienia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Porozumieniem z 20 grudnia 2016 r. Wojewoda Lubuski powierzył Dyrektorowi LOW NFZ  zadania  związane z przeprowadzaniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów.

Umowa z 20 grudnia 2016 r. w sprawie przekazywania dotacji celowej na  sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz pokrycie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ratownictwie medycznym na obszarze województwa lubuskiego określa zasady i tryb przekazywania Dyrektorowi LOW NFZ przez Wojewodę dotacji celowej.

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł aneksy do obowiązujących umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego we wszystkich rejonach operacyjnych do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia umowy z dysponentami w całym kraju zostały przedłużone do 30 czerwca 2017 r.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Zabiszak 2017-01-09 14:25
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie