Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powiat nowosolski

Rozmowy o zdrowiu w powiecie nowosolskim – dostępność świadczeń w zasięgu ręki (2014-04-02)

O systemie ochrony zdrowia w powiecie nowosolskim, bogatym w infrastrukturę i kadrę medyczną oraz o problemach w podstawowej opiece zdrowotnej dyskutowali przedstawiciele Wojewody Lubuskiego 1 kwietnia br. w stolicy powiatu.

Powiat nowowolski to powiat o średniej liczbie ludności (88 tys., tj. 9% ludności województwa), wysokiej gęstości zaludniania (114 osób na 1 km2, 3 miejsce w województwie), niższym niż średnio w województwie przeciętnym wynagrodzeniu (3.089,18 zł przy średniej wojewódzkiej – 3.203,18 zł) oraz najwyższej w województwie stopie bezrobocia (blisko 27%).

Analiza przeprowadzona przez Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dla powiatu nowosolskiego potwierdziła duże zróżnicowanie między powiatami i występujące nierówności w zdrowiu. W powiecie odnotowano wyższe niż w województwie  współczynniki zgonów: najwyższy współczynnik zgonów mieszkańców miast (10,37 na 1 tys. ludności, przy współczynnik wojewódzkim -  9,40) oraz drugi pod względem wielkości współczynnik zgonów niemowląt (8,64 na 1 tys. urodzeń żywych, przy współczynniku wojewódzkim – 5,98).

Powiat nowosolski jest bogaty w infrastrukturę zdrowotną, zarówno szpitalną jak i ambulatoryjną. Wyposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt i aparaturę oraz zabezpieczenie w kadrę medyczną jest na wysokim poziomie.

Z danych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze wynika, że mieszkańcy w ramach świadczeń „bezpłatnych” mają dostęp do poradni specjalistycznych, często nie funkcjonujących w pozostałej części województwa. Na terenie powiatu brak jest poradni rehabilitacyjnej, jednak pacjenci mają dostęp do świadczeń w oddziale rehabilitacyjnym. Ponadto dyrekcja Szpitala rozważa możliwość rozszerzenia działalności tak, aby zaspokoić rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie rehabilitacji medycznej oraz reumatologii – co koresponduje z trendami demograficzno-epidemiologicznymi w województwie lubuskim.

Podstawowa opieka zdrowotna

Sytuacja powiatu nowosolskiego w zakresie zabezpieczenia w kadrę lekarską i pielęgniarską w podstawowej opiece zdrowotnej jest zadawalająca. Jednak z uwagi na zaawansowany wiek lekarzy udzielających świadczeń oraz brak chętnych do podjęcia specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej, w najbliższych latach powiat zetknie się z problemem tzw. luki pokoleniowej szczególnie na ternach wiejskich. Dlatego „zabezpieczenie opieki zdrowotnej na poziomie podstawowym jest w chwili obecnej najważniejszym problemem do rozwiązania” – powiedziała Elżbieta Tomiak, lekarz rodzinny z Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych w Otyniu. Dla przypomnienia – województwo lubuskie dysponuje 96 miejscami szkoleniowymi dla lekarzy w dziedzinie medycyny rodzinnej, obecnie specjalizuje się jedynie 12 lekarzy (84 miejsca są wolne).

W trakcie dyskusji poruszono również kwestię profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak również w środowisku szkolnym. Zaznaczyć należy, że w powiecie nowosolskim sytuacja w tym zakresie przedstawiała się korzystnie. Pielęgniarskie testy przesiewowe wykonano u 98% niemowląt do 6 miesiąca życia, 87% niemowląt w 9 miesiącu życia, 97% niemowląt w 12 miesiącu życia, 90%  2-latków, 87% 4-latków oraz 95% 5‑latków. To najlepsze wskaźniki objęcia testami przesiewowymi z przeanalizowanych dotychczas powiatów. Natomiast profilaktycznym badaniom lekarskim poddano 77,1% dzieci i młodzieży (woj. lubuskie – 74,8%). Dr Tomiak niską realizację badań profilaktycznych tłumaczy nie zgłaszaniem się rodziców z dziećmi na wezwanie do przychodni oraz uchylaniem się od szczepień. Zauważa również, że dobrym rozwiązaniem może być częściowe przeniesienie „ciężaru” badań profilaktycznych z podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarzy i pielęgniarek rodzinnych, na pielęgniarki szkolne.

W trakcie spotkania omówiono także zakres zadań samorządów terytorialnych w obszarze ochrony zdrowia oraz poziom realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia (NPZ).

Powiat nowosolski w 2012 r. zrealizował 12/15 celów operacyjnych NPZ, natomiast gminy od 2 do 11 celów. W powiecie nie realizowano celu operacyjnego 13, tj.: Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta. Najczęściej podejmowane działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przez gminy dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi, ograniczaniu używania substancji psychoaktywnych oraz zwiększania aktywności fizycznej ludności.

Przedstawiciele Wydziału Zdrowia LUW w dniu spotkania wizytowali szpital Nowej Soli.

Spotkaniu towarzyszyły punkty konsultacyjne promujące programy profilaktyki zdrowotnej wojewódzkich ośrodków koordynacyjnych i inspekcji sanitarnej.

Do pobrania:

2014-04-01 - Rozmowy o zdrowiu - powiat nowosolski

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 09:58
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie