Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydział Polityki Społecznej

Kontrole przeprowadzane przez Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej przeprowadza kontrole jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzi nadzór z zakresu:

  • pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe, ośrodki adopcyjno – opiekuńcze, placówki wsparcia dziennego oraz podmioty niepubliczne);
  • zadań zleconych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (organy właściwe);
  • ochrony zdrowia ( zakłady opieki zdrowotnej, jednostki systemu państwowe ratownictwo medyczne oraz społeczne jednostki współpracujące z systemem, podmioty prowadzące staże podyplomowe lekarzy oraz lekarzy dentystów, jednostki prowadzące kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, lubuski oddział wojewódzki narodowego funduszu zdrowia, organizacje pozarządowe pod względem realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz HIV/AIDS);
  • rynku pracy (zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej; organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych, ośrodki, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne);
  • stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, oraz zgodność wydawania orzeczeń z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);

Przeprowadzone kontrole:

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: IntraCOM Katowice 2012-06-01 22:38
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie