Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Kierownik Oddziału

wakat


Wieloosobowe stanowisko ds. orzecznictwa administracji architektoniczno - budowlanej

Tatiana Kuszpit

Piętro XII, p. 1203
tel.: +48 95 711 53 63

Katarzyna Zając

Piętro XII, p. 1206
tel.: +48 95 711 54 74

Joanna Kuls

Piętro XII, p. 1203
tel.: +48 95 711 53 02


Stanowisko ds. orzecznictwa, analiz i opiniowania

Adam Ladowski

Piętro XII, p. 1204
tel.: +48 95 711 59 53


Zadania:

 1. wydawanie decyzji i postanowień w postępowaniu odwoławczym od decyzji administracyjnych i postanowień wydanych przez starostę w trybie ustawy Prawo budowlane i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 2. wydawanie decyzji i postanowień w postępowaniach nadzwyczajnych tj.  wznowieniowych, nieważnościowych, zmiany lub uchylenia niewadliwej decyzji;
 3. przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Wojewody Lubuskiego wydane w II instancji;
 4. rozpatrywanie skarg na działalność związaną z realizacją zadań organów I instancji;
 5. prowadzenie spraw w zakresie egzekucji administracyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 6. ocena zgodności z przepisami prawnymi uchwał w sprawie:
  • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  • przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji,
  • sporządzenia gminnego programu rewitalizacji,
  • oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji,
  • ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 7. przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do uchwał wynienionych w powyższym pkt;
 8. sporządzanie wskazań w stosunku do uchwał rewitalizacyjnych z wyłączeniem miejscowego planu rewitalizacji i art. 7 ustawy o rewitalizacji w przypadku nieistotnego naruszenia prawa;
 9. przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie uchwał rewitalizacyjnych z wyłączeniem miejscowego planu rewitalizacji i art. 7 ustawy o rewitalizacji oraz reprezentowanie Wojewody przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
 10. opiniowanie projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w ustawie o gospodarce nieruchomościami;
 11. dokonywanie analiz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.


drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Adam Ladowski 2017-11-02 09:53
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie