Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Rachunkowości i Sprawozdawczości Budżetowej

Stanowisko ds. realizacji budżetu Wojewody i sprawozdawczości budżetowej

Kinga Dąbroś

Piętro IX, pokój 934
tel.: +48 95 711 55 91

  

Wieloosobowe stanowisko ds. rachunkowości i sprawozdawczości dochodów budżetu  państwa oraz wydatków z budżetu środków europejskich

Dorota Szembek

Piętro IX, pokój 931
tel.: +48 95 711 57 28
     

Marta Kaprykowska

Piętro IX, pokój 931
tel.: +48 95 711 58 07
    

 

Stanowisko ds. rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

Renata Ptasznik

Piętro IX, pokój 932
tel.: +48 95 711 53 90

 

Stanowisko ds. budżetu zadaniowego i sprawozdaczości budżetowej

Beata Glinka

Piętro IX, pokój 934
tel.: +48 95 711 53 27

 

Stanowisko ds. rachunkowości i sprawozdawczości wydatków budżetu Wojewody     

Vacat

 

Zadania:

 • opracowywanie propozycji projektu harmonogramu dochodów i wydatków oraz rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków części 85/08 - województwo lubuskie;
 • wnioskowanie o aktualizację harmonogramu wydatków budżetowych w związku z decyzjami ministra właściwego do spraw finansów;
 • opracowywanie miesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe oraz aktualizowanie dekad w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Finansó limitu miesiąca;
 • przekazywanie środków na rachunki dysponentów II i III stopnia;
 • przygotowywanie podziału limitów w zakresie wydatków stanowiących dotacje przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego;
 • sporządzanie jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowych: miesięczynych, kwartalnych i rocznych z wykonania budżetu części 85/08 - województwo lubuskie;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • współpraca z NBP w zakresie obsługi kasowej rachunku dysponenta głównego i dysponentów niższego stopnia oraz w zakresie obsługi subkonta rachunku bieżącego dochodów Urzędu oraz z BGK w zakresie obsługi projektów ze środków UE;
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przekazywanych dotacji;
 • ewidencjonowanie oraz księgowanie dowodów bankowych z tytułu dotacji przekazywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz zadań własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • uzgadnianie zapisów księgowych z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi odbiorcami przekazywanych dotacji na podstawie ewidencji księgowej;
 • analizowanie, weryfikowanie i uzgadnianie sald na kontach syntetycznych i analitycznych;
 • weryfikowanie rozliczeń i księgowanie rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu państwa;
 • zamykanie ksiąg rachunkowych oraz przygotowywanie dokumentów do sprawozdawczości finansowej;
 • współdziałanie z merytorycznymi wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi dotowane zadania w zakresie pozostałych dotacji ujętych w budżecie Wojewody oraz w sprawie realizacji dochodów w budżecie Wojeowody;
 • prowadzenie spraw związanych z dochodami budżetowymi pobranymi przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, w szczególności związanych z klasyfikacją budżetową oraz rozliczeniem przekazanych środkó na dochody budżetu państwa;
 • obsługa rachunku bankowego prowadzonego w BGK w celu rozliczania Funduszu Skarbu Państwa oraz ewidencja syntetyczna w tym zakresie;
 • ewidencjonowanie oraz księgowanie dowodów bankowych z tytułu dochodów budżetowych, wydatków z budżetu środków europejskich;
 • ewidencjonowanie oraz księgowanie planu finansowego wydatków dysponentó niższego stopnia;
 • uzgadnianie zapisów księgowych z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami w zakresie planu wydatków budżetu państwa;
 • analizowanie i weryfikowanie zgodności danych w ewidencji budżetu w układzie zadaniowym z zapisami księgowymi w układzie klasyfikacyjnym;
 • ewidencjonowanie i księgowanie zaangażowania wydatków budżetu w zakresie dotacji przekazywanych przez dysponenta;
 • weryfikowanie oraz księgowanie zwrotów dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i innych odbiorców dotacji na konto pomocnicze państwowej jednostki budżetowej;
 • uzgadnianie kont, zamykanie ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o udzieleniu takiej pomocy;
 • współpraca z dysponentami niższego stopnia, wydziałami merytorycznymi w zakresie wykonywania budżetu w układzie zadaniowym.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Jasiczak 2018-01-24 14:36
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie