Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Kontroli i Rozliczeń Finansowych

Kierownik Oddziału

Grzegorz Kaczan

Piętro XII, pokój 1218
tel.: +48 95 711 52 60

 

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli finansowej

Anna Bylina

Piętro XII, pokój 1205
tel.: +48 95 711 52 04

Arleta Pławska

Piętro XII, pokój 1205
tel.: +48 95 711 51 06    

Paweł Flugel

Piętro XII, pokój 1205
tel.: +48 95 711 51 06    

Katarzyna Jasiczak

Piętro XII, pokój 1205
tel.: +48 95 711 52 06    

 

Wieloosobowe stanowisko ds. postępowania mandatowego oraz postępowań dotyczących kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez nadzór budowlany

 Ewa Dłużniewska

Piętro XII, pokój 1217
tel.: +48 95 711 55 92
fax: +48 95 711 53 21

Magdalena Ratajczak

Piętro XII, pokój 1217
tel.: +48 95 711 54 90
fax: +48 95 711 53 21

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi dotacji celowych budżetu państwa

Monika Machowska

Piętro XII, pokój 1205
tel.: +48 95 711 54 79

Agnieszka Rozwoda

Piętro XII, pokój 1205
tel.: +48 95 711 54 81

 
 

Zadania:

 • opracowywanie propozycji do rocznego planu kontroli Urzędu w zakresie realizowanych kontroli finansowych, w oparciu o kryteria ustalone na podstawie analizy ryzyka;
 • przeprowadzanie kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, zespolonej administracji rządowej, jednostkach podporządkowanych, podległych i nadzorowanych przez Wojewodę (w tym przygotowywanie i dokumentowanie kontroli zgodnie z zasadami określonymi przez Wojewodę odrębnym zarządzeniem);
 • sporządzanie zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli oraz kwartalnych informacji o niewykonaniu w danym okresie planowanych kontroli;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją i windykacją należności z tytułu mandatów karnych oraz prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym oraz postępowań w sprawie zarzutów na postępowanie egzekucyjne;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej dobrowolnych i komorniczych wpłat za mandaty karne kredytowane;
 • prowadzenie spraw związanych ze zbiegiem egzekucji, współpraca z komornikami sądowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją i windykacją oraz prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności z tytułu kar i opłat legalizacyjnych, nakładanych przez nadzór budowlany;
 • prowadzenie spraw w zakresie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym i obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • realizacja zadań wynikających z Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego, zawartego w dniu 11 sierpnia 2009 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Lubuskim, ze zmianami;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorem wykorzystania dotacji udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu:
  • kosztów związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
  • budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
  • polityki rozwoju stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
  • nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
  • projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Jasiczak 2018-03-26 13:07
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie