Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Kontroli i Rozliczeń Finansowych

Kierownik Oddziału

Grzegorz Kaczan

Piętro XV, pokój 1505 a
tel.: +48 95 711 52 60

 

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli finansowej

Anna Bylina

Piętro XV, pokój 1509
tel.: +48 95 711 52 04

Iwona Siejka

Piętro XV, p. 1509
tel.: +48 95 711 52 02    

Marzena Jastrzębska

Piętro XV, p. 1509
tel.: +48 95 711 52 06    
 


 

Wieloosobowe stanowisko ds. postępowania mandatowego oraz postępowań dotyczących kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez nadzór budowlany

 Ewa Dłużniewska

Piętro XIII, p. 1301c
tel.: +48 95 711 55 92
fax: +48 95 711 53 21

Magdalena Ratajczak

Piętro XIII, p. 1301b
tel.: +48 95 711 54 90
fax: +48 95 711 53 21

Zofia Stępowska

Piętro XIII, p. 1301e
tel.: +48 95 711 52 69
fax: +48 95 711 53 21

 

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi dotacji celowych budżetu państwa oraz certyfikacji RPO

Monika Machowska

Piętro XV, pokój 1502
tel.: +48 95 711 54 79

Agnieszka Rozwoda

Piętro XV, pokój 1502
tel.: +48 95 711 54 81

 
 

Zadania:

 • opracowywanie propozycji do rocznego planu kontroli Urzędu w zakresie realizowanych kontroli finansowych, w oparciu o kryteria ustalone na podstawie analizy ryzyka;
 • przeprowadzanie kontroli finansowej w jednostkach podporządkowanych, podległych i nadzorowanych przez Wojewodę ( w tym przygotowywanie i dokumentowanie kontroli zgodnie z zasadami określonymi przez Wojewodę odrębnym zarządzeniem);
 • sporządzanie zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • przeprowadzanie kontroli w IZ LRPO oraz innych instytucjach zaangażowanych w realizację LRPO (...);
 • sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli oraz kwartalnych informacji o niewykonaniu w danym okresie planowanych kontroli;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją mandatów karnych i bloczków mandatowych;
 • ewidencja analityczna dobrowolnych i komorniczych wpłat za mandaty karne kredytowane;
 • przygotowywanie i wysyłanie tytułów wykonawczych;
 • prowadzenie spraw związanych ze zbiegiem egzekucji, współpraca z komornikami sądowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z windykacją należności wynikających z kar i opłat legalizacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją i windykacją należności z tytułu mandatów karnych oraz prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym oraz postępowań w sprawie zarzytów na postępowanie egzekucyjne;
 • realizowanie spraw w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym;
 • weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność otrzymanych od IZ LRPO;
 • sporządzanie Poświadczeń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do Instytucji Certyfikującej oraz przekazywanie ich do IC;
 • weryfikacja zgodności danych znajdujących się w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 2007-2013) z informacjami przekazywanymi przez IZ LRPO w zakresie kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych (rejestr dłużników) oraz przekazywanie do IC zbiorczego zestawienia dotyczącego kwot odzyskanych, wycofanych oraz poddanych procedurze odzyskiwania;
 • wykorzystywanie na potrzeby procesu certyfikacji wydtaków wyników kontroli prowadzonych przez IZ LRPO oraz wyników kontroli i audytów prowadzonych przez IA, NIK i inne uprawnione instytucje w ramach LRPO;
 • informowanie IZ LRPO oraz IC o stwierdzeniu okoliczności mogących być przyczyną wstrzymania procesu certyfikacji w stosunku do całości LRPO lub wybranego/wybranych Priorytetów oraz wnioskowanie do IC o wstrzymanie procesu certyfikacji;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorem wykorzystania dotacji udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakrsu:
  • kosztów związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
  • budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
  • polityki rozwoju stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenie poliytyki rozwoju,
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Jasiczak 2017-04-07 12:12
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie