Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Romowie w Polsce

Informacja na temat Programu integracji społeczności romskiej w Polsce
na lata 2014-2020

 W dniu 7 października 2014r. mocą uchwały nr 202/2014 Rada Ministrów przyjęła wieloletni program pn. Program  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Głównym celem Programu jest zwiększenie integracji społeczności romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego dzięki wsparciu udzielanemu w czterech dziedzinach: edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), mieszkalnictwa, zdrowia oraz działaniach prozatrudnieniowych. Program ten jest kontynuacją Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, realizowanego w latach 2003-2013.

W realizacji Programu  uczestniczą, poza instytucjami rządowymi:

  • przedstawiciele społeczności romskiej,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe i instytucje którym bliskie są problemy społeczności romskiej.

Środki na realizację zadań Programu pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji.

Dotacje na dany rok kalendarzowy  przyznawane są  na podstawie zgłaszanych wniosków, które po zaopiniowaniu przez Komisję opiniującą wnioski (Komisja powołana jest przez Wojewodę), przekazywane są  do MAC  do rozpatrzenia i przyznania środków finansowych.

W załączeniu:

Szczegółowe informacje na temat rządowego Programu znajdują się na stronie  internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Link: :

http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/8490,Program-integracji-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-w-roku-2015.html

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Anna Borowiec 2015-10-12 11:59
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie