Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Czytaj treść strony: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dane kontaktowe

Lubuski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: +48 95 711 56 00 Centrala

tel.: +48 95 728 87 77 Zarządzanie Kryzysowe

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie

6sumwxOeUvnxNKj7vcauZj_QR_-TcH7cv2t7dnjXyrlN3bGqj-eMNNfaq8WAmghQxdgQYk8-qZUZiohe0Pui91iTPacpMHjuwD8lJtxestvwDa2wnnFHZjWHOVaQlE3b

yJdK4XYCz-8Ye1zr8YFA8tEZCWc09lwutJEMg7dQJ-BN3bGqj-eMNNfaq8WAmghQxdgQYk8-qZUZiohe0Pui91iTPacpMHjuwD8lJtxestvwDa2wnnFHZjWHOVaQlE3b

rzxxPP06M2dKSWjUPylk7lTqugI1Mf_JSBgy2ssDK25N3bGqj-eMNNfaq8WAmghQxdgQYk8-qZUZiohe0Pui91iTPacpMHjuwD8lJtxestvwDa2wnnFHZjWHOVaQlE3b

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. przyjęto do realizacji w latach 2006-2013 program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom potrzebującym. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetów gmin.

W ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności:

  • zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomoc może być udzielana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Koordynatorem Programu w gminie jest wójt/burmistrz/prezydent. Gmina realizuje Program przy pomocy ośrodka pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy, placówkach i instytucjach, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego tj. kwoty 813 w przypadku osoby samotnie gospodarującej i kwoty 684 w przypadku osoby w rodzinie.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Paweł Siminiak 2013-01-03 12:39
na górę strony wstecz