Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. przyjęto do realizacji w latach 2006-2013 program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom potrzebującym. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetów gmin.

W ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności:

  • zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomoc może być udzielana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Koordynatorem Programu w gminie jest wójt/burmistrz/prezydent. Gmina realizuje Program przy pomocy ośrodka pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy, placówkach i instytucjach, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego tj. kwoty 813 w przypadku osoby samotnie gospodarującej i kwoty 684 w przypadku osoby w rodzinie.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Paweł Siminiak 2013-01-03 12:39
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie