Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Kosieczyn

Kościół p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza - jeden z najstarszych zachowanych kościołów drewnianych w Europie.

Kościół p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy TadeuszaW źródłach pisanych pierwsze wzmianki o Kosieczynie pojawiły się w 1344 roku. Następne, z lat 1396-1403 donoszą o jego przynależności do dóbr rodu Watta z Nądni, którzy uposażyli kościół w jeden łan wolny i karczmę wolną, z każdego łana własnego po 4 grosze monety pospolitej, 30 drzew na barcie i prawo połowu na jeziorze Będno.

Wszystkie, dostępne w źródłach opisy z przeprowadzonych wizytacji mówią o kościele drewnianym. Archidiakon pszczewski, Branecki w 1640 roku zapisał: „Kościół we wsi Kosieczynie jest drewniany pod tytułem ś. Szymona i Judy apostołów poświęcony.” Po stu latach, w 1738 roku odbyła się kolejna wizytacja przeprowadzona przez Józefa Pawłowskiego, archidiakona pszczewskiego. Z dokonanego wpisu dowiadujemy się, że „kościół w Kosieczynie jest drewniany, a chociaż stary, to przecież wewnątrz i zewnątrz ozdobny.[…] Kościół ten poświęconym został przez JW. niegdy Wojciecha biskupa poznańskiego r. 1408 pod tytułem s. Szymona i Judy apostołów. Ołtarzy w nim było trzy. Nie zawiera on w sobie żadnych pamiątek z przeszłości. Księgi jego zaczynają się od roku 1600”.

O dalszych losach kościoła wiemy niewiele. Przekształcenia bryły pochodzą prawdopodobnie z końca XIX, lub początku XX wieku kiedy to zmieniono układ otworów okiennych, wprowadzono nowe okna i wejście od strony południowej.

Świątynia została wzniesiona w konstrukcji zrębowej na rzucie prostokąta z wyodrębnionym, nieco węższym prezbiterium i na jego przedłużeniu zakrystią

w konstrukcji szkieletowej. Dodatkowo bryłę wzbogacono wieżą o konstrukcji szkieletowej. Nawa i prezbiterium nakryte dachami dwuspadowymi, zakrystia trójspadowym, wieżę wieńczy dach namiotowy. Nawę i prezbiterium kryje pozorne, drewniane sklepienie kolebkowe.

Ze względu na niezmienność form i konstrukcji w budownictwie drewnianym, datowanie obiektu przez lata nastręczało pewne wątpliwości, które ostatecznie rozwiały wyniki badań dendrochronologicznych przeprowadzonych w 2006 roku. Najbardziej prawdopodobną datą budowy świątyni jest rok 1389. Więźba dachowa wykonana została w roku 1417 z belek ściętych pomiędzy rokiem 1406 a 1416. Datowana dotychczas na wiek XVIII wieża wzniesiona została w roku 1431. Przeprowadzone badania potwierdziły unikatowy charakter świątyni, w której zachowała się zrębowa konstrukcja całego prezbiterium.

W Polsce jest ponad 2 tysiące drewnianych kościołów. Schyłek XIV wieku, to niezwykła metryka kosieczyńskiej świątyni, która stawia ją wśród największych skarbów dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie