Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dane kontaktowe

Lubuski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: +48 95 711 56 00 Centrala

tel.: +48 95 728 87 77 Zarządzanie Kryzysowe

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Instrukcja - zapobieganie w zagrożeniach terrorystycznych

Instrukcja działań zapobiegawczych na wypadek zagrożenia terrorystycznego

W związku z realnym zagrożeniem spowodowanym coraz liczniejszymi przypadkami zamachów bombowych, zamachów terrorystycznych, zamachów biologicznych i innych w celu zminimalizowania skutków ewentualnego zagrożenia zaleca się wprowadzenie daleko idących środków bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem:

  - Nie pozostawiania pomieszczeń służbowych otwartych bez nadzoru.
  - Nie pozostawiania w tych pomieszczeniach bez nadzoru jakichkolwiek osób nie będących pracownikami Urzędu.
  - Zwracanie szczególnej uwagi na niezidentyfikowane paczki, pakunki, torby pozostawione w pomieszczeniach urzędu bez jakiegokolwiek nadzoru. W przypadku zauważenia takowych przedmiotów należy natychmiast powiadomić bezpośredniego przełożonego, w porozumieniu z nim odpowiednie służby ratownicze, a następnie w uzgodnieniu ze służbami ratowniczymi dokonać ewakuacji ludności z pomieszczeń Urzędu, zachowując spokój, zgodnie z zatwierdzonym przez szefa urzędu planem ewakuacyjnym w miejsca zborne w tym celu wyznaczone.
  - Zwracać szczególną uwagę na osoby zachowującą się nerwowo, chaotycznie lub osoby, których wiadomo, że weszły do urzędu z pakunkiem a opuściły go bez niego.
  - Dokonać wyrywkowych kontroli miejsc użyteczności publicznej takich jak ubikacje, piwnice i inne w celu ujawnienia osób podejrzanych lub pozostawionych przez nich niezidentyfikowanych pakunków.
  - Każdorazowo o zauważonych nieprawidłowościach należy powiadomić bezpośredniego przełożonego lub wyznaczone przez niego osoby.
  - W każdym przypadku należy zachować spokój w celu uniknięcia ewentualnej paniki, która może spotęgować skutki zagrożenia i doprowadzić do utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub uszczerbku mienia.
  - Ponadto zaleca się wyznaczenie przez kierownika urzędu osoby odpowiedzialnej za przeszkolenie pracowników urzędu w zakresie bezpieczeństwa jednostki i osób w niej zatrudnionych, a także sprawującej nadzór nad prawidłowym postępowaniem w przypadku realnego zagrożenia.
  - Wprowadza się telefon alarmowy 0 694 484 940 czynny cała dobę gdzie dyżurują nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa celem uzyskania pomocy oraz gdzie należy zgłaszać wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa urzędu.
  - Z uwagi na bardzo niski stan bezpieczeństwa urzędów ( na 65 kontroli bezpieczeństwa w 59 przypadkach stan wymagał natychmiastowych działań przy całkowitym braku świadomości istniejących zagrożeń u kierownictwa urzędów) jak i współpracę partnerską wprowadza się w okresie od 08.07 - do 31.07.2005 dla członków zrzeszonych w ZPP bezpłatną usługę sprawdzenia bezpieczeństwa fizycznego urzędu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Zgłoszenia i ustalenia terminów proszę zgłaszać mailem na bezpieczeń

Koniecznym jest:

  1. Sprawdzić aktualność posiadanych planów ewakuacyjnych.
  2. W trybie pilnym sprawdzić ich dostosowanie do bieżących realiów urzędu przez pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego - w przypadku braku planów natychmiast opracować je lub skontaktować się z partnerem ZPP ds. bezpieczeństwa firmą "POLKOM Audit Consulting Group celem uzyskania pomocy w ich opracowaniu.
  3. Przeprowadzić w miarę posiadanych możliwości próbną ewakuację urzędu.
  4. Przeprowadzić w trybie pilnym kontrolę systemów alarmowych i przeciwpożarowych wraz z posiadanymi środkami gaśniczymi.
  5. Sprawdzić stan techniczny systemów powiadamiania, systemów łączności zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej.
  6. W trybie pilnym przeprowadzić szkolenie podległych pracowników w celu zapoznania ich z mogącymi zaistnieć zagrożeniami i ich skutkami (załącznik nr.1 i nr . 2).

O przeprowadzonych działaniach prosimy powiadomić ZPP mailem: bezpieczeń w celu opracowania działań strategicznych w ramach związku.

Zobacz również:
- Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym
- Instrukcja działań zapobiegawczych na wypadek zagrożenia terrorystycznego
- Instrukcja alarmowa w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: IntraCOM Katowice 2012-05-14 10:46
na górę strony wstecz