Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

tłumacz języka migowego

Dane kontaktowe

Lubuski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: +48 95 711 56 00 Centrala

tel.: +48 95 728 87 77 Zarządzanie Kryzysowe

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Szkolenie Formacji Obrony Cywilnej - WOADiA

W dniach 9 – 10 grudnia 2011 r. odbyło się szkolenie Formacji Obrony Cywilnej – Wojewódzki Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolski

Szkoleniem zostali objęci specjaliści sekcji łączności i alarmowania oraz sekcji analizy zagrożeń, którym we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolski nadane zostały przydziały organizacyjno-mobilizacyjne.

Zakres szkolenia obejmował m.in. zasady działania, zadania i obowiązki struktur obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz zadania organów administracji publicznej, administracji zespolonej i niezespolonej w sytuacjach kryzysowych.

Zobacz galerię ze szkolenia Formacji Obrony Cywilnej – Wojewódzki Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jerzy Ratajczak 2012-06-20 14:09
na górę strony wstecz
 • B4SSL4BDDxNptROS1NycCW3bQvne3nIAWhFoBoqQdXo

 • V9LaAkElKGq9ly9NV-rkzh7iiJo4_RtYN9PsofuZHgc

 • -zzluUqbtJHJM31S4EAhhIMgh6MlweozZ2hXj1NCq-U

 • 5lphm0FNE6CS37D2aMsaSpeGPEFAzTznyEh55Z2xhrA

 • hC1uhtNetJuNlQz2BNjtdmAz5BJHLSOb_5eNKTGgt4E

 • SsVwPAFxZWlXa4HH7PHrk7rXVRHj2Va4scTa3lADv1A

 • HKrpDSDtn3jh2WleCNgSPInRtSOg3eQH3EePZUpzCyE

 • XCBLboZiBrFO7T6oXrUeSPPndqeJvuJxYwpoYwtc0c4

Projektowanie stron: IntraCOM.pl