Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dane kontaktowe

Lubuski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: +48 95 711 56 00 Centrala

tel.: +48 95 728 87 77 Zarządzanie Kryzysowe

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie

Ue6TBp7-5wmFe4EuQapM7THAA4oSesXbWqy4oe2CISI

FHaVr-zWb6jPj0bjRBrzLy6XNMCpUOi-2qj86RnQrnU

jjV01SEPhSgkcdscW1vyVzDnMaQwB20V_94tv0dzblQ

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor Wydziału

Waldemar Kaak

piętro 1, pokój 116
tel. +48 95 711 52 49 
fax +48 95 711 55 50
e-mail:

Z-ca Dyrektora

Ewa Dudek

piętro 3, pokój 317
tel. +48 95 711 54 86
fax +48 95 711 55 50
e-mail:

Sekretariat

Jolanta Jaskulska

piętro 1, pokój 116
tel. +48 95 711 52 49 
tel. +48 95 722 33 76
fax +48 95 711 55 50
e-mail:

Podstawowe zadania wydziału

 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach pracy i wynikających z aktów prawnych;
 • terminowe opracowywanie projektów dokumentów;
 • współdziałanie ze sobą w realizacji powierzonych zadań;
 • przygotowywanie dla potrzeb Wojewody i Dyrektora Generalnego, a także w celu przedstawienia organom naczelnym i sejmikowi województwa, projektów informacji dotyczących powierzonego odcinka pracy;
 • usprawnianie organizacji, metod i form pracy na zajmowanym stanowisku;
 • pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla danego stanowiska pracy oraz ich bezwzględne stosowanie;
 • przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • właściwe udzielanie informacji publicznej, stosownie do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn. zm.);
 • wykonywanie służbowych poleceń przełożonych, przestrzeganie drogi służbowej;
 • wykazywanie dbałości o powierzone mienie oraz prawidłowe jego zabezpieczanie po zakończeniu pracy;
 • przygotowywanie programów, planów pracy oraz sprawozdań;
 • znajomość zasad ustalonej Polityki Jakości w Urzędzie;
 • znajomość i przestrzeganie zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej;
 • wdrażanie nowych i wykorzystywanie istniejących narzędzi informatycznych z zachowaniem zasad Polityki bezpieczeństwa informatycznego;
 • prowadzenie spraw w elektronicznym systemie obiegu dokumentów Edicta.

Struktura wydziału

Aby poznać informacje publikowane przez wydział prosimy skorzystać z menu znajdujące się po lewej stronie lub zapraszamy do mapy stron działu.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jerzy Ratajczak 2014-05-15 07:49
na górę strony wstecz