Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Zgromadzenia publiczne

Rejestr zgromadzeń

Procedura

 

Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015r. stanowi, iż w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

W takim przypadku organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

W związku z brakiem na terenie województwa lubuskiego gminnych centrów zarządzania kryzysowego, poniżej podajemy Państwu dane teleadresowe do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, niezbędne do zgłoszenia zgromadzenia:

email:
tel.  95 728 87 77, lub 95 711 52 71, lub 609 796 508
fax. 95 728 87 78

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym należy zgłosić nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Prawem o zgromadzeniach, zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu w trybie uproszczonym  powinno zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Więcej informacji, m.in. o postępowaniu w trybie zwykłym znajdą Państwo w ustawie, pod poniższym linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001485

 

 

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Magdalena Walentynowicz 2017-05-13 14:49
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie