Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy

Program powstał we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Głównym celem Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Program realizowany jest na obszarze całego kraju od 2006r. Do realizacji tego celu zaangażowane są instytucje i rganizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe w Polsce.

Program skierowany jest do:

 1. ofiar przemocy w rodzinie, w tym:
  • dzieci,
  • współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych
  • osób starszych,
  • osób niepełnosprawnych;
 2. sprawców przemocy w rodzinie;
 3. świadków przemocy w rodzinie.

Realizatorami programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są:

 1. organy administracji rządowej przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 2. jednostki samorządu terytorialnego przy współpracy organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Szczegółowe informacje na temat "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie " można uzyskać na stronie internatowej: http://www.mpips.gov.pl w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, /akty-prawne/

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Eliza Juszczak 2015-06-24 08:57
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie