Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Program Wieloletni Senior-Wigor na lata 2015-2020

Program wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020

Program realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”. Celem niniejszego Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji - oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Adresatami Programu są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+.

Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego, które mogą:

  1. złożyć ofertę wspólną (co najmniej dwa podmioty uprawnione do aplikowania o środki w ramach konkursu);
  2. zlecić realizację zadania  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.);
  3. realizować zadanie w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.).

 Szczegółowe informacje na temat Programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020  można uzyskać na stronie internetowej: http://senior.gov.pl/program_senior_wigor

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Magdalena Walentynowicz 2015-07-24 14:45
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie