Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Rynku Pracy

Kierownik Oddziału

Aneta Tomczyk

Piętro X, pokój 1016
tel.: +48 95 711 53 48

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli urzędów pracy

Marta Krompaszczyk

Piętro X, pokój  1017
tel.: +48 95 711 54 92

Andżelika Humienna

Piętro X, pokój 1017
tel.: +48 95 711 53 78

Stanowisko ds. zatrudnienia socjalnego

Beata Mroczkowska

Piętro X, pokój 1017
tel.: +48 95 711 53 79

Wieloosobowe stanowisko ds. orzekania w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia

Beata Malarek

Piętro X, pokój 1020
tel.: +48 95 711 53 09

Aneta Żelwis

Piętro X, pokój 1020
tel.: +48 95 711 58 09

Wieloosobowe stanowisko ds. zakładów pracy chronionej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Marta Zatylna

Piętro X, pokój 1014
tel.: +48 95 711 55 46
 

Anna Bilińska

Piętro X, pokój 1014
tel.: +48 95 711 55 46
 

 

Zadania Oddziału:

  • Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa, starostę, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy wynikających z ustawy o promowcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów w zakresie świadczeń  z tytułu bezrobocia, prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji Wojewody Lubuskiego do WSA,  organizowanie i finansowanie szkoleń dla pracowników urzędów pracy, wprowadzanie, rozwijanie i eksploatacja systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w urzędzie wojewódzkim w zakresie zadań wynikajacych z ustawy o pomocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • Realizacja zdań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:  przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej, zakładu aktywności zawodowej, dokonywanie wpisów do rejestru ośrodków  rehabilitacyjnych i rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, kontrola ww. jednostek.
  • Realizacja zdań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym: nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej,   prowadzenie rejestru Centrów oraz Klubów Integracji Społecznej.
  • Prowadzenie spraw organizacyjnych Wydziału, sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Beata Mroczkowska 2018-02-12 13:24
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie