Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Budżetu i Świadczeń Rodzinnych

Kierownik Oddziału Budżetu i Świadczeń Rodzinnych

Agnieszka Kostrzewa

Piętro X, pokój 1003
tel.: +48 95 711 51 76

Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu pomocy społecznej

Mariola Wasiucionek

Piętro X, pokój 1005
tel.: +48 95 711 57 72

Teresa Kadziewicz

Piętro X, pokój 1005
tel.: +48 95 711 53 94


Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu i programów

Izabela Ciepuch

Piętro X, pokój 1004
tel.: +48 95 711 51 67


Monika Sobecka - Kosik

Piętro X, pokój 1004
  tel. 95 711 51 69

 

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli świadczeń

Joanna Kędzior

Piętro X, pokój 1026
tel.: +48 95 711 52 72

Julita Tomczyk

Piętro X, pokój 1027
tel.: +48 95 711 54 47

Marta Zienkiewicz

Piętro X, pokój 1027
tel.: +48 95 711 55 00

 

 

Zadania Oddziału:

 • opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej, ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków na zadania z zakresu polityki rodzinnej i pomocy społecznej oraz wydatków w ujęciu zadaniowym, a także przygotowywanie zbiorczych materiałów z obszaru zadań realizowanych przez Wydział;
 • nadzór nad wykorzystaniem przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji przeznaczonych na realizację zadań z zakresu polityki rodzinnej i pomocy społecznej,
 • przygotowywanie wniosków do ministra właściwego do spraw finansów, innych ministrów resortowych oraz Prezesa Rady Ministrów o pozyskanie dodatkowych środków z rezerw celowych budżetu państwa, rezerwy ogólnej oraz wniosków o dokonanie zmian w posiadanym budżecie,
 • analizowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących budżetu, możliwości dokonywania zmian w posiadanych środkach, sposobu finansowania zadań i wydatkowania posiadanych środków,
 • przygotowywanie wniosków o przeniesienia dotacji między rozdziałami oraz pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie dyspozycji przekazania środków do jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie polityki rodzinnej i pomocy społecznej,
 • opracowywanie informacji z wykonania dochodów i wydatków oraz informacji z wykonania wydatków w ujęciu zadaniowym z obszaru polityki rodzinnej i pomocy społecznej;
 • kontrola realizacji przez organy właściwe zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłków dla opiekunów,
 • przyjmowanie klientów, rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłków dla opiekunów,
 • analiza sprawozdawczości z ww. obszarów, sporządzanie na jej podstawie zbiorczych sprawozdań i przekazywanie ich właściwemu ministrowi,
 • realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Mach 2018-01-04 08:50
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie