Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Znaleziono 692 wiadomości.

Program „Za życiem” (2017-03-27)

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Europejski program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) (2017-03-23)

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2017 r. upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

List minister Elżbiety Rafalskiej do pracowników pomocy i integracji społecznej (2017-03-21)

21 marca 2017 roku to szczególny dzień dla pracowników pomocy i integracji społecznej – pisze Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podsumowanie realizacji programu ,,Rodzina 500+” za miesiąc luty 2017 r. (2017-03-21)

W województwie lubuskim w lutym 2017 r. złożono 1.217 wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego. Większość dokumentów składana była w wersji papierowej. Na złożenie wniosku w wersji elektronicznej zdecydowało się 7,5% rodziców. W lutym 2017r. gminy wydały 1.556 decyzji.

Trwa kampania przeciwko przemocy w rodzinie „Wybieram pomoc” (2017-03-17)

1 marca 2017 r. ruszyła kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych – podsumowanie - województwo lubuskie. (2017-03-17)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem danych z województwa lubuskiego dot. ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Turnusy rehabilitacyjne jako forma aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych (2017-03-16)

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych to zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Zmiany w pozyskiwaniu partnerów Karty Dużej Rodziny (2017-03-14)

Za pozyskiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny odpowiada obecnie Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Rozstrzygnięcie konkursu „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – etap wojewódzki. (2017-03-14)

Dokonano oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych w ramach ministerialnego Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2017r.

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017 – etap wojewódzki (2017-03-02)

W ramach otwartego konkursu ofert dot. „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017 Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonał oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert konkursowych.

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie