Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Znaleziono 717 wiadomości.

Konferencja pt. Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (2017-05-24)

W dniu 19 maja 2017 r. w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja pt. „Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”

IV Ogólnopolska Akcja Czysty Aniołek (2017-05-23)

Stowarzyszenie Piękne Anioły organizuje IV Ogólnopolską Akcję „Czysty Aniołek” skierowaną do Ośrodków Pomocy Społecznej.

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej (2017-05-22)

Do 31 lipca br. w Wydziale Polityki Społecznej LUW można składać wnioski o nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

Realizacja programu „Rodzina 500plus” w kwietniu 2017r. (2017-05-18)

Gminy województwa lubuskiego w kwietniu br. wypłaciły prawie 98 tysięcy świadczeń wychowawczych na kwotę prawie 49 mln zł. Wsparciem zostało objętych 64 924 lubuskich rodzin.

Konferencja naukowa pt. „Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej” (2017-05-18)

W dniu 19 maja 2017r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. odbędzie się konferencja naukowa dotycząca sytuacji demograficznej województwa lubuskiego będąca kolejną z cyklu debat poświęconych analizie procesów demograficznych w poszczególnych regionach Polski.

Podsumowanie sprawozdania za I kwartał 2017r. z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty (powiaty) (2017-05-18)

W okresie od stycznia do marca br. z budżetu państwa na wypłatę dodatków wychowawczych wydano prawie 2,6 mln zł, natomiast na dodatki do zryczałtowanej kwoty – ponad 40 tys. zł. Powiaty w tym okresie otrzymały z budżetu państwa ponad 2,6 mln zł. Średniomiesięcznie wypłacano 1.753 dodatki wychowawcze oraz 27 dodatków do zryczałtowanej kwoty.

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017-05-16)

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.

Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym (2017-05-15)

W związku ze zmianami art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym, w których wskazano sposób realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy, jakim jest udzielanie schronienia.

Informacja o realizacji przez gminy wypłat świadczeń rodzinnych w I kwartale 2017r. (2017-05-10)

W I kwartale 2017r. nastąpił wzrost liczby rodzin pobierających świadczenia rodzinne o ok. 11% w porównaniu z I kwartałem 2016 roku. W okresie od stycznia do marca 2017r. – 63.248 rodzin pobierało świadczenia, natomiast 56.098 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w I kwartale 2016r.

Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych (2017-05-10)

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2017 r.

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie