Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Informacje dla organów właściwych

Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom samotnie wychowującym dzieci

Poniżej publikujemy otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Departamentu Polityki Rodzinnej - wyjaśnienia w sprawie interpretacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Od 1 stycznia 2013 r., prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Przy ustalaniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka: ustalaniu składu rodziny i obliczaniu dochodu, nie ma zastosowania art. 7 pkt 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, że zasiłek rodzinny, a tym samym i dodatki do tego zasiłku (jednorazowa zapomoga nie jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego), nie przysługują, jeżeli osoba samotnie wychowująca dzieci nie ma zasądzonych alimentów od drugiego rodzica, chyba że: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

W związku z powyższym, przepis uzależniający prawo do świadczenia rodzinnego od konieczności zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica, ma zastosowanie tylko przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w sytuacji, kiedy o zasiłek rodzinny ubiega się osoba samotnie wychowująca dziecko (definicja osoby samotnie wychowującej dziecko zawarta jest w art. 3 pkt 17a ww. ustawy).

W sytuacji, gdy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, o której stanowi art. 15b ww. ustawy, występuje osoba, która jest osobą samotnie wychowującą dziecko, (bez względu na fakt ustalenia, bądź nie, ojcostwa dziecka), przepisy ww. ustawy nie uzależniają przyznania tego świadczenia od wpisania drugiego rodzica do składu rodziny, ani od zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

 

Sprawozdanie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych za I kwartał 2013 r.- Nowe Rozporządzenie

W dniu 11 kwietnia 2013 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych sporządzanych przez gminy, marszałków województw oraz wojewodów. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań, począwszy od sprawozdań za I kwartał 2013 r.

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem,  przedłużony został termin składania sprawozdań za I kwartał 2013 r. - które należy przekazać wyłącznie w wersji elektronicznej (w aplikacji Quickstat), w terminie do dnia 30.04.2013 r.

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2013 r., poz. 441) i wchodzi w życie w dniu 12 kwietnia 2013 r.

  W załączeniu tekst Rozporządzenie w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

Ponadto przypominamy, aby nie przesyłać sprawozdań w wersji papierowej dotyczy to zarówno świadczeń rodzinnych jak i funduszu alimentacyjnego.


Sprawozdanie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych za I kwartał 2013 r.

W związku ze zmianami przepisów w obszarze świadczeń rodzinnych zaszła konieczność dostosowania rozporządzenia w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych do obecnie obowiązujących przepisów.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło prace nad projektem nowego rozporządzenia, które obowiązywałoby od I kwartału 2013 r. Jednakże ze względu na przeciągający się proces legislacyjny, rozporządzenie to wejdzie w życie najprawdopodobniej w I dekadzie kwietnia br.

W związku z powyższym obecnie została zablokowana możliwość sporządzania sprawozdań w aplikacji statystycznej QuickStat, jak również przesunięciu uległ termin sporządzenia ww. sprawozdania.

O terminie przesłania omawianego sprawozdania już na nowym wzorze sprawozdania określonym ww. rozporządzeniem, zostaną Państwo poinformowani za pomocą komunikatora w aplikacji QuickStat, niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia, jak również niniejsza informacja zostanie umieszczona na stronie LUW.


Sprawozdanie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych za III kwartał 2012 r.

Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przypomina o obowiązku przekazania do tut. Wydziału sprawozdania za III kw. 2012 r. - z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych na podstawie ww. ustawy należy przekazać w wersji elektronicznej (w aplikacji Quickstat) i papierowej w terminie do dnia 15 paździrnika 2012 r.

Ponadto prosimy przestrzegać terminu przesłania Zbiorów Centralnych z obszaru świadczeń rodzinnych, który upływa z dniem 25 października 2012r.

Wszelkie informacje dotyczące sprawozdania udzielane są pod numerem telefonu 95/7115-447.

Sprawozdanie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych za II kwartał 2012 r.

Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przypomina o obowiązku przekazania do tut. Wydziału sprawozdania za II kw. 2012 r. - z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych na podstawie ww. ustawy należy przekazać w wersji elektronicznej (w aplikacji Quickstat), a następnie w wersji papierowej w terminie do dnia 15 lipca 2012 r.

Ponadto prosimy przestrzegać terminu przesłania Zbiorów Centralnych z obszaru świadczeń rodzinnych, który upływa z dniem 25 lipca 2012r.

Wszelkie informacje dotyczące sprawozdania udzielane są pod numerem telefonu 95/7115-447.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Piotr Myczkowski 2014-02-26 09:29
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie