Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Stanowiska pracy ds.kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze

Samodzielne stanowisko pracy ds.kontroli i nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze

Andrzej Bylica-delegatura Inspekcji w Zielonej Górze

pok.216
tel.: +48 68 452 71 59

Zadania:

1. sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie geodezji i kartografii;
2. kontrolowanie działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców, a także państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie:
- legalności i rzetelności działań, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również celowości działań;
- kontroli działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących: zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
- przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników tych prac,
- przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,
- rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych;
3. wykonywanie nadzoru oraz kontroli zadań realizowanych przez administrację geodezyjną i kartograficzną, a dotyczących:
- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, baz szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
- tworzenia i udostępniania map ewidencyjnych oraz map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
- zakładania osnów szczegółowych,
- zatwierdzania projektów osnów szczegółowych,
- koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- przestrzegania obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
4. prowadzenie postępowań administracyjnych, m.in. poprzez przygotowanie projektów niezbędnych pism i decyzji, dla których wojewódzki inspektor jest organem pierwszej instancji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz organem wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w tym m.in. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów administracji geodezyjnej dotyczących:
- ewidencji gruntów i budynków,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- odmowy przyjęcia danych lub materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- uchylania się od obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
5. rozpatrywanie skarg i wniosków na działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, realizujących zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez przedsiębiorców, a także przez państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, które wykonują prace geodezyjne lub kartograficzne, m.in. poprzez przygotowanie projektów odpowiedzi na skargę, wyjaśnień lub postanowień organu;
6. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie geodezji i kartografii;
7. sprawdzanie prawidłowości naliczania opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
8. kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii w państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii;
9. sprawdzanie legalności, rzetelności i celowości wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Flugel-Dojnikowska 2018-03-08 15:01
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie