Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

tłumacz języka migowego

Dane kontaktowe

Lubuski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: +48 95 711 56 00 Centrala

tel.: +48 95 728 87 77 Zarządzanie Kryzysowe

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Dane kontaktowe

budynek LUW w Gorzowie Wiwlkopolskim Podstawowe dane kontaktowe

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 711 56 00 - CENTRALA URZĘDU 
tel. +48 95 711 55 88 - PORTIERNIA
www.lubuskie.uw.gov.pl
http://www.bip.lubuskie.uw.gov.pl

Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
tel. +48 68 452 71 07

Zapraszamy również do skorzystania z książki teleadresowej Urzędu.

Telefon alarmowy czynny po godzinach pracy Urzędu w dni wolne od pracy i święta

Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 95 728 87 77
fax. +48 95 728 87 78

Konto bankowe - wpłaty

NBP o/o w Zielonej Górze 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000

Lubuski Urząd Wojewódzki - logo

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że Lubuski Urząd Wojewódzki udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Izabela Milczarek 2013-02-11 07:30
na górę strony wstecz
 • HSlISjMmTYTq9QlNKmcHre-uS_OucpeD6MZOd7CjCOA

 • Fcm_8UtU2ck-AjFCvCnMYJTXEOYCDpndkRg9rVo7IQY

 • EXSbfOX8O-wh8qpG6yprNKeviqB4MmwzlNLiXzN1xkE

 • 7SSTIsUPH2ZWGKJv58NPIz1ya_72qZD651ZMeTCro7w

 • lKiSMB0e7scyoB5MiI5MS3TXhSzmwGmKODmSnUTjOIo

 • a5xTbzGfszwfowzCpwhBnpGQGG0PsSQFBaLgc8j7GRU

 • MfAaTf57cGdbffdCJu_Y7p7IMqIDUbBPRugm2LBk2qg

 • kYwMrk6Edl5N9FiLW47jDPIbD6vq_tHOA9uQbJ30QDM

Projektowanie stron: IntraCOM.pl