Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Zarządzania Organizacją

Kierownik Oddziału

Katarzyna Jankowiak

Piętro VIII, p. 821
tel.: +48 95 711 55 12

 

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz zmian podziału terytorialnego

Agnieszka Wawrzyniak

Piętro VIII, p. 819
tel.: +48 95 711 55 63

Monika Bartczak

Piętro VIII, p. 820
tel.: +48 95 711 52 40

Wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania organizacją i informacją w Urzędzie

Michał Szerwiński

Piętro VIII, p. 819
tel.: +48 95 711 52 77

Wieloosobowe stanowisko ds. Punktu Obsługi Klienta

Agata Iwko

Parter, p .32
tel.: +48 95 711 58 06

Tomasz Kwaśniewicz

Parter, p .32
tel.: +48 95 711 58 06


Zadania:

 1. opracowywanie i nadzór nad dokumentacją organizacyjną Urzędu i Wydziałów (Statutem, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, regulaminami wewnętrznymi oraz zarządzeniami Dyrektora Generalnego);
 2. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie, zgodnie z planem kontroli oraz opracowywanie dokumentacji pokontrolnej;
 3. przeprowadzanie kontroli zewnętrznych koordynowanych przez Wydział Nadzoru i Kontroli w oparciu o plan kontroli opracowywany w Wydziale Nadzoru i Kontroli oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej i przygotowywanie sprawozdania z realizacji planu kontroli w zakresie Biura;
 4. opiniowanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek rządowej administracji zespolonej oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie i wniosków dotyczących ich zmian, które są przekazywane Wojewodzie do zatwierdzenia;
 5. opiniowanie projektów statutów i regulaminów powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;
 6. przygotowywanie projektu Rocznego Programu Działania Urzędu oraz sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Urzędu;
 7. przygotowywanie i prowadzenie zbiorów upoważnień Wojewody i Dyrektora Generalnego, pełnomocnictw Wojewody, zarządzeń Dyrektora Generalnego oraz porozumień i umów zawieranych przez Wojewodę;
 8. prowadzenie spraw z zakresu podziału terytorialnego kraju (przygotowywanie projektów opinii i wniosków);
 9. realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym:
  • nadzorowanie oraz koordynowanie zadań związanych z obsługą Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
  • prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  • rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 10. koordynacja zadań związanych z procesem zarządzania ryzykiem w Urzędzie, w tym identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, ocena punktowa i hierarchizacja ryzyka;
 11. aktualizacja dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem w związku z rozwojem procesu zarządzania ryzykiem, w tym polityki zarządzania ryzykiem, procedury zarządzania ryzykiem oraz rejestru ryzyka;
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w tym prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych;
 13. prowadzenie bieżących spraw z zakresu Polityki Jakości w Urzędzie;
 14. inicjowanie działań zmierzających do uproszczenia procedur administracyjnych, wdrażanie nowych technik i metod zarządzania oraz usprawniania organizacji pracy, obiegu dokumentów i obsługi klientów w Urzędzie;
 15. realizacja zadań związanych z wprowadzeniem przez Urząd usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnianych nieodpłatnie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 16. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania jakością w Urzędzie, w tym cyklicznie przeprowadzanie oceny działania Urzędu według metodologii Wspólnej Metody Oceny (CAF) oraz opracowywanie jej wyników;
 17. realizacja zadań związanych z badaniem satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego Urzędu, w tym opracowywanie metodologii i wyników badań oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych pomiarów satysfakcji klientów, a także rozwijanie systemu pomiaru satysfakcji klientów Urzędu;
 18. bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa klientów Urzędu, w tym koordynacja obsługi osób niepełnosprawnych;
 19. potwierdzanie, przedłużanie ważności oraz unieważnianie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Michał Szerwiński 2016-11-02 12:01
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie