Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Księgowości Urzędu

Główny Księgowy LUW

Danuta Przewięźlikowska

Piętro VIII, p. 805
tel.: +48 95 711 52 16

Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej dochodów budżetowych

Anna Marchewka

Piętro VIII, p. 806
tel.: +48 95 711 54 10

Wieloosobowe stanowisko ds. wynagrodzeń

Bogusława Kostrzyńska

Piętro VIII, p. 803
tel.: +48 95 711 52 97

Angelika Dogoda

Piętro VIII, p. 802
tel.: +48 95 711 54 11

Stanowisko ds. ewidencji sprzedaży i rozliczania podatku VAT

Grażyna Radziuk – Wykpisz

Piętro VIII, p. 809
tel.: +48 95 711 54 07

Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej wydatków budżetowych

Beata Sudakowska

Piętro VIII, p. 804
tel.: +48 95 711 53 08

Stanowisko ds. obsługi bankowej Urzędu

Agnieszka Grygiel

Piętro VIII, p. 801
tel.: +48 95 711 52 20

Stanowisko ds. obsługi kasowej Urzędu

Bronisława Świerzowicz

ul. Jagiellończyka 13, parter, sala obsługi klientów
tel.: +48 95 711 53 66

Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej wynagrodzeń bezosobowych

Małgorzata Lewandowska

Piętro VIII, p. 807
tel.: +48 95 711 52 17

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR i budżetu zadaniowego

Justyna Wypych

Piętro VIII, p. 808
tel.: +48 95 711 55 23

Maja Celczyńska

Piętro VIII, p. 808
tel.: +48 95 711 55 20
 

Stanowisko ds. rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych oraz ryczałtów

Krystyna Krawczyńska

Piętro VIII, p. 832
tel.: +48 95 711 52 19

Zadania:

 1. ewidencja finansowo-księgowa, weryfikacja i analiza sald dochodów w celu terminowego ich odprowadzania do Ministerstwa Finansów;
 2. przygotowywanie i opracowywanie danych księgowych z zakresu dochodów budżetowych w celu prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych dotyczących dysponenta III stopnia;
 3. ewidencja  finansowo-księgowa oraz analiza i weryfikacja sald wszystkich wydatków budżetowych  w  układzie  tradycyjnym  i  zadaniowym,  których  dysponentami z upoważnienia Wojewody są dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu;
 4. ewidencja finansowo–księgowa, analiza i weryfikacja wydatków pozabudżetowych;
 5. ewidencja  finansowo –księgowa  dotycząca  wszystkich  dokumentów  związanych ze sprzedażą Urzędu, środków trwałych w budowie, rozliczeń podatku od towarów i usług oraz terminowe sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT;
 6. weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów załączanych do rachunków z tytułu umów  zleceń  i  o  dzieło,  list  komisji  powoływanych  przez  Wojewodę,  naliczanie wynagrodzeń bezosobowych, sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych;
 7. dekretowanie wszelkich list płac i raportów kasowych;
 8. wprowadzanie do ewidencji księgowej faktur zakupu;
 9. prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej celem prawidłowego sporządzania wszelkich list płatniczych;
 10. prowadzenie  dokumentacji  dotyczącej  ubezpieczenia  społecznego  pracowników  oraz terminowe sporządzanie deklaracji ZUS;
 11. terminowe sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych pracowników; analiza sald na kontach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych;
 12. kompletowanie, weryfikacja dokumentacji płacowej, naliczanie wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych, sporządzanie wykazów okresów nieskładkowych oraz terminowe wystawianie zaświadczeń Rp-7;
 13. sporządzanie  dyspozycji  przelewu  środków  i  terminowe  regulowanie  zobowiązań  przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej;
 14. analizowanie  prawidłowości  dokonanych  płatności,  poprzez  sprawdzanie  wyciągów bankowych i porównywanie ich z wystawionymi dyspozycjami przelewu środków;
 15. sprawdzanie  pod  względem  formalno-rachunkowym  i  rozliczanie  kosztów  podróży służbowych  krajowych  i  zagranicznych  oraz  ryczałtów  za  używanie  samochodów prywatnych na potrzeby Urzędu;
 16. przygotowywanie    dokumentacji    do    ubezpieczenia  pracowników  udających  się w zagraniczną podróż służbową;
 17. kompleksowa obsługa wszystkich modułów w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
 18. weryfikacja   formalno-rachunkowa  i  dekretacja  dokumentów  księgowych  z zakresu wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych;
 19. terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących wykonania planu wydatków i dochodów budżetu  państwa,  planu  wydatków  w  zakresie  programów  realizowanych  ze  środków pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej,  planu  wydatków  budżetu  środków europejskich; terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących budżetu zadaniowego;
 20. ewidencja analityczna wartości niematerialnych i prawnych;
 21. prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu;
 22. obsługa kasowa dotycząca przyjmowania wpłat z tytułu dochodów budżetowych, wypłat związanych z rozliczeniem podróży służbowych, wypłat wynagrodzeń  dla pracowników oraz rozliczenia zakupów.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Krzysztof Gumny 2016-10-05 10:07
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie