Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Wizyta w Warszawie (2017-02-15)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wziął udział w zorganizowanej w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej debacie „Sytuacja osób starszych w Polsce”, której przewodniczyła Minister Elżbieta Rafalska. Wojewoda podczas wizyty w Warszawie spotkał się również z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.

– Żyjemy dłużej, ale chcemy też żyć lepiej – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, otwierając zorganizowaną w MRPiPS debatę „Sytuacja osób starszych w Polsce”. Stajemy przed wyzwaniami, wynikającymi z dynamicznych zmian w strukturze ludnościowej. W debacie wzięła udział także podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska.

Jak wynika z „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015” do roku 2050 populacja osób w wieku 60+ wzrośnie do 13,7 miliona i będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności naszego kraju. Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów, jest kompleksowym opracowaniem, opisującym sytuację demograficzną, ekonomiczną, zdrowotną osób starszych, ich aktywność, wykształcenie, sytuację rodzinną i społeczną. Zawiera też wnioski i rekomendacje.

– W związku z konsekwencjami zmian demograficznych konieczne jest nadanie priorytetu działaniom z zakresu polityki publicznej, mającym na celu zwiększenie współczynnika dzietności w Polsce – podkreśliła minister Rafalska. Równie ważna jest zmiana postrzegania osób starszych i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek.

Służą temu takie działania, jak resortowa kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Ma ona na celu uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu czy przemoc. Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest szeroko rozumiana aktywność – zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna.

Minister Rafalska stwierdziła, że ważnym zadaniem jest sformułowanie konkretnych celów  polityki senioralnej, wraz z harmonogramem i planem finansowym.

Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, przypomniała, że promocja zdrowego i aktywnego starzenia jest jednym z celów Narodowego Planu Zdrowia. Opracowaliśmy rozwiązania, które zapewnią coraz liczniejszej populacji osób starszych dostęp do instytucji zdrowia: poradni i oddziałów geriatrycznych, wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek, fizjoterapeutów – mówiła wiceminister. Przypomniała też o dostępie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że w 2015 r. wypłacano w Polsce ponad 5 mln. emerytur. Ze świadczeń korzysta 82,7 proc. osób, które nabierają do nich prawa. 94 proc. emerytur pochodzi z systemu powszechnego. Zwróciła też uwagę na rosnącą liczbę specjalnych świadczeń, przyznawanych osobom, które ukończyły 100 lat. 

Udział w debacie wzięli także: prezes GUS dr Dominik Rozkrut, dyrektor CBOS prof. Mirosława Grabowska, przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej prof. Józefa Hrynkiewicz, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan, poseł dr Kornel Morawiecki, przewodnicząca ZG Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Elżbieta Ostrowska oraz koordynatorka UTW Politechniki Krakowskiej dr Maria Władysława Francuz.

Podczas wizyty w Warszawie, wojewoda Władysław Dajczak się również z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem. Wojewoda przedstawił podjęte czynności związane z wywozem i składowaniem obornika powstałego w ogniskach wirusa grypy H5N8.

Ponadto rozmowy dotyczyły także wypłat odszkodowań hodowcom i producentom rolnym ze strefy zapowietrzonej z tytułu strat poniesionych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 jk, MRPiPS

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2017-02-23 14:17:01
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie