Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Rusza skierowany do gmin i powiatów Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (2017-04-21)

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 20 kwietnia 2017 roku ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. W związku z tym, jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego mogą zgłaszać do wojewody zapotrzebowania na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W wyniku wejścia w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, rola asystenta rodziny ulega znaczącemu poszerzeniu – ma on dodatkowo za zadanie efektywnie skoordynować wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Celem ogłoszonego programu jest ułatwienie dostępu do usług tej grupy zawodowej. W efekcie tych działań zwiększają się bowiem szanse na zatrzymanie w rodzinie jak największej liczby dzieci, zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, a w przypadku umieszczenia w pieczy zastępczej - jak najszybszy powrót dzieci do rodzin naturalnych. W odniesieniu do zatrudniania koordynatorów przewiduje się, że na tyle wzmocnią kompetencje rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, aby znacząco poprawić wsparcie dla rodziców.

Zapotrzebowania należy składać w formie papierowej i elektronicznej, wyłącznie na formularzu zapotrzebowania:

  1. w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 4 maja br. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 lub złożyć osobiście w kancelarii Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (w przypadku nadania w urzędzie pocztowym liczy się data stempla pocztowego). Na kopercie należy wskazać Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” oraz
  2. w formie elektronicznej należy przesłać w wyżej wskazanym terminie na adres mailowy: monika.mach@lubuskie.uw.gov.pl

Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej MRPiPS.

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie udziela Pani Monika Mach pod nr telefonu 95-7-115-680.

PS

 

 

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marta Mikołajczyk 2017-04-24 14:33:05
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie