Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Readaptacja osób skazanych (2017-02-13)

Dzisiaj w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja nt. Społecznej readaptacji i pomocy osobom skazanym i ich rodzinom w województwie lubuskim. Konferencja została zorganizowana we współpracy Wojewody Lubuskiego z Dyrektorami Okręgowej Służby Więziennej w Poznaniu oraz Szczecinie. Gościem honorowym spotkania była Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która omówiła politykę rządu wobec społecznej readaptacji i pomocy społecznej skazanym i ich rodzinom.

Spotkanie miało interdyscyplinarny charakter; skupiało przedstawicieli służb więziennictwa, sądu, kurateli sądowej, pomocy społecznej, środowiska naukowego. Wzajemna wymiana informacji o podejmowanych na rzecz tej grupy osób działaniach pozwoliła uczestnikom wzbogacić wiedzę i skorzystać z zasobów innych instytucji w celu rozwoju działań w niedalekiej przyszłości.

Podczas konferencji omówiono zasady współpracy w zakresie przeciwdziałania pogłębiania się zjawiska izolacji i wykluczenia społecznego osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze oraz koordynacji działań instytucji i organów udzielających pomocy społecznej w  ramach świadczeń z pomocy społecznej oraz pomocy postpenitencjarnej osobom opuszczającym zakłady karne a także ich rodzinom. Ponadto poruszono zagadnienie readaptacji skazanych, przedstawiając „dobre praktyki” kuratorów sądowych, środowiska naukowego, zakładu karnego i ośrodka pomocy społecznej.

Z informacji przekazanych przez Panią Elżbietę Rafalską, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2016 r. zakłady karne/areszty śledcze w wojewódzkim lubuskim opuściło 3.201 osób (w kraju: 77.761 osób). Natomiast liczba osób przebywających w zakładach karnych/aresztach śledczych w woj. lubuskim wg danych na dzień 3 lutego 2017 r. wynosi 2.506 (w kraju 72813 osób).

Ponadto z danych statystycznych za 2016 r. wynika, że z powodu „trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego” ośrodki pomocy społecznej w naszym województwie przyznały pomoc w różnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej formach 754 rodzinom, co stanowi 1,8 % wszystkich rodzin objętych pomocą społeczną.

ps

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2017-02-20 08:59:39
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie