Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

IOWISZ – nowoczesny instrument (2017-03-20)

Wiceminister Zdrowia Krzysztof Łanda wraz z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem zachęcili podmioty lecznicze do zastosowania narzędzia Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja współorganizowana przez Wojewodę Lubuskiego i Ministerstwo Zdrowia. Celem konferencji było zachęcenie interesariuszy do opracowania projektów inwestycyjnych zgodnie z priorytetami polityki zdrowotnej i rozwojowej państwa oraz promocja oceny celowości inwestycji dla jak najlepszego wykorzystania środków publicznych.

Z ramienia Ministerstwa Zdrowia w konferencji udział wzięli Wiceminister Zdrowia
 – Krzysztof Łanda oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Jakub Adamski, który przedstawił praktyczne zastosowanie narzędzia Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Ponadto w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także zarządzający szpitalami, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego sprawujących nadzór nad podmiotami leczniczymi na terenie woj. lubuskiego, konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia, przedstawiciele podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa lubuskiego i innych instytucji działających w ochronie zdrowia.

Wojewoda Lubuski przypomniał, że od 30 czerwca 2016 r. opinie o celowości inwestycji w ochronie zdrowia wydawane są przez wojewodę (po zasięgnięciu opinii dyrektora LOW NFZ). Opinie te są brane pod uwagę przy:

-        ocenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich,

-        zawieraniu umów przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na początku opinie były wydawane w formie decyzji administracyjnej, a od 27 września 2016r. wydawane są przy użyciu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).  IOWISZ złożony jest  z 34 pytań, podzielonych na kategorie:

-        ludzie i kadrym.in. potrzeby pacjenta i kadra medyczna,

-        opieka – m.in. organizacja świadczeń,

-        zasoby – m.in. infrastruktura, sprzęt,

-        myśl – m.in. innowacyjność, zaplecze dydaktyczne.

Ponadto wyodrębniono kilka dodatkowych kryteriów, m.in. zgodność z regionalnym planem potrzeb zdrowotnych oraz czas planowanej inwestycji.   Graniczny próg punktowy pozwalający na uzyskanie pozytywnej opinii w systemie IOWISZ to 6200 punktów.

System IOWISZ pozwala dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji oraz wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji podlega opłacie w wysokości 4000 zł.

Dyrektor Wydziału Zdrowia Bożena Chudak poinformowała, że dotychczas w województwie lubuskim wydano 2 pozytywne decyzje dotyczące utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze oraz utworzenia ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp. oraz w systemie IOWISZ zaopiniowano pozytywnie 3  wnioski złożone przez szpitale z terenu województwa lubuskiego. Ponadto 1 wniosek jest w trakcie opiniowania.

Ponadto Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Agnieszka Zatorska poinformowała o możliwościach pozyskania środków w ramach funduszy europejskich dla sektora lubuskiej ochrony zdrowia.

IOWISZ gwarantuje racjonalne i przejrzyste wydatkowanie środków publicznych na inwestycje budowlane lub zakupowe.

Podmiotem wnioskującym o wydanie opinii o celowości inwestycji jest:

-        podmiot wykonujący działalność leczniczą,

-        podmiot zamierzający wykonywać działalność leczniczą.

Opinie o celowości inwestycji właściwy wojewoda wydaje na podstawie:

-        informacji przedstawionych we wniosku,

-        priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej,

-        regionalnych map potrzeb zdrowotnych,

-        danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

-        opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu,

-        informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych ułatwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Służy racjonalizacji inwestycji w służbie zdrowia poprzez dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

 

WZ

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2017-03-30 15:05:02
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie