Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Debata o zdrowiu psychicznym najmłodszych Lubuszan (2017-04-20)

W środę 19 kwietnia na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się debata pod hasłem „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim – stan obecny i  perspektywy”. W dyskusji wziął udział Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Inspiracją do debaty specjalistów z zakresu zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa były badania przeprowadzone przez pracowników naukowych zielonogórskiej uczelni w marcu 2017 r. na grupie blisko 500 gimnazjalistów z województwa lubuskiego i wielkopolskiego.

Podczas spotkania wojewoda Władysław Dajczak zaznaczył, że problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest tematem niezwykle istotnym, stanowiącym wyzwanie dla instytucji oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wsparcia rodzin i pieczy zastępczej.

– Poruszany temat jest cywilizacyjny, dotyczy codziennego życia, które niesie ze sobą ciągły i przewlekły stres rzutujący na zdrowie psychiczne. Młodzi ludzie są często osamotnieni i pozbawieni wsparcia ze strony dorosłych. Szukają ucieczki od codziennych problemów w wirtualnym świecie. Dlatego tak istotne jest wypracowanie konkretnych rozwiązań, które będą zapobiegały tego typu problemom i zagwarantują zdrowy rozwój młodych Lubuszan – podkreślił wojewoda.

Dziennikarze piszący o zdrowiu nagrodzeni

Podczas debaty poznaliśmy także wyniki ogłoszonego 14 lutego konkursu dla dziennikarzy: „Świadomość zdrowotna Lubuszan”, organizowanego przez NFZ, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Lubuskich. Jury wybierało spośród 42 prac prasowych, telewizyjnych i radiowych. Nagrody laureatom wręczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

W kategorii „prasa” główną nagrodę zdobył Leszek Kalinowski z „Gazety Lubuskiej” za artykuł „Życie nie jest pomyłką. Chwytajmy każdy dzień”.

Wyróżnienie otrzymał Michał Szczęch z “Tygodnika Regionalna”.

W innych kategoriach triumfowały Ewa Rymarowicz z Radia Zielona Góra i Elżbieta Samsel-Czerniawska ze Świebodzin TV.

Skala problemu w województwie

Występowanie chorób psychicznych jest coraz częstszym zagadnieniem poruszanym w obszarze zdrowia publicznego, głównie z powodu ciągłego wzrostu liczby osób dotkniętych tym problemem. Wzrost ryzyka zachorowań jest związany z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz.

W 2015 roku z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w poradniach o profilu psychiatrycznym (bez poradni psychologicznych) na terenie województwa lubuskiego leczono 2 469 dzieci (w wieku 0-18 lat, tj. o 14,6% więcej niż w roku 2014). W 2015r. po raz pierwszy leczeniem ambulatoryjnym z zaburzeniami psychicznymi objęto 1 660 dzieci i młodzieży w  wieku 0 – 18 lat (o 49,8% więcej niż w roku 2014).

Profilaktyka zdrowia psychicznego

W lutym 2017 r. Rada Ministrów ustanowiła Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022, w którym określono strategię działań mających na celu:

  •  zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
  •  kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w  szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Ponadto Program określa dla poszczególnych podmiotów zadania realizujące jakim jest m.in. upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Zaznaczyć należy także, że zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. ustalono Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Lubuskiego, które określają następujące zadania:

  •  rozwój pozaszpitalnych form pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, którego celem jest dążenie do nowoczesnego modelu opieki psychiatrycznej  stawiającego na leczenie środowiskowe, opiekę nad chorym w jego otoczeniu, co wymaga silnego rozwoju placówek pozaszpitalnych jako miejsce podstawowego leczenia i opieki nad pacjentem,
  •  opracowywanie i realizacja kompleksowych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, a także działania na rzecz promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem: uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i dopalaczy oraz depresji i przemocy.

Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży jest lek. med. Krystyna Matecka – Ryngier.

 

WZ,WPS,mkm

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2017-04-28 14:08:10
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie